Sök

Personalförmånerna påverkar de hamnanställdas välmående

Att personalen mår bra är viktigt för oss. En trivsam och stöttande arbetsgemenskap samt omsorg om de anställda har en positiv inverkan på hela organisationens funktion. Det är människorna som står i centrum för Åbo Hamns tjänster, och därför vill vi satsa på arbetshälsa. Vi erbjuder personalförmåner som genuint är till nytta i arbetet och under fritiden. I utvecklingen av personalförmånerna beaktar vi även de anställdas egna synpunkter och önskemål.

TA KONTAKT