Ympäristö

Turun Sataman tavoitteena on satamatoiminnan ympäristöhaittojen minimointi. Oman toiminnan ympäristövaikutuksia seurataan jatkuvasti ja samaa edellytetään myös yhteistyökumppaneilta ja alihankkijoilta. Ympäristöasioiden kehittämisessä kuullaan eri sidosryhmien näkemyksiä ja tehdään yhteistyötä sekä kansallisten että kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Ympäristötyön painopisteet

Turun Sataman ympäristötyössä painottuvat Saaristomeren suojelu, energia- ja ilmastokysymykset. Satama on mukana Turun ja Helsingin kaupunkien käynnistämässä Itämeri-haasteessa ja edistää aktiivisesti muun muassa ympäristöystävällisten polttoaineiden, kuten nesteytetyn maakaasun käyttöönottoa alusliikenteessä.

Yksittäiset toimenpiteet ympäristöasioiden parantamiseksi ja ympäristövaikutusten minimoimiseksi määritellään Sataman ympäristöohjelmassa. Lisäksi Satama laatii vuosittain ympäristöraportin, joka kokoaa yhteen vuoden aikana tehdyt toimenpiteet ja seurannat. Ympäristötyön perustana on sertifioitu ympäristöjärjestelmä.

Ympäristöalennukset

Turun Satamalla on ollut käytössä ympäristöperusteiset satamamaksut jo vuodesta 2006 alkaen. Vuoden 2015 alusta lähtien alennuksen suuruus on sidottu aluksen typenoksidipäästöihin, millä pyritään ohjaamaan varustamoja ottamaan käyttöön päästöjä vähentävää tekniikkaa.

Ympäristöperusteiset alennukset koskevat myös jätehuoltoa. Kiinteiden jätteiden jätehuoltomaksuista saavat alennusta ne alukset, jotka lajittelevat jätteensä Sataman hyväksymällä tavalla.

Tarkemmat tiedot myönnettävistä alennuksista löytyvät kohdasta maksut: Alusmaksut ja jätehuoltomaksut.

Jätehuolto

Turun Satama vastaa alusliikenteen ja satama-alueen perusjätehuollon järjestämisen lisäksi omien kiinteistöjensä jätehuollosta. Satama-alueen muut kiinteistöt ja niiden vuokralaiset järjestävät itse oman jätehuoltonsa. Turun Satamalla on omat jätehuolto-ohjeet aluksille ja alueelle toimiville sekä erikseen alusten asiamiehille. Tutustu jätehuolto-ohjeisiin.

Ympäristö - Turun Satama