Haku

Ympäristötyö tuottaa tuloksia

Turun sataman sijainti luontoarvoiltaan herkän Itämeren sydämessä edellyttää jatkuvaa ympäristövaikutusten seurantaa ja haittojen ennalta ehkäisemistä. Yksittäiset toimenpiteet ympäristöasioiden parantamiseksi ja ympäristövaikutusten minimoimiseksi määritellään Sataman ympäristöohjelmassa. Lisäksi laadimme vuosittain ympäristöraportin, joka kokoaa yhteen vuoden aikana tehdyt toimenpiteet ja seurannat. Ympäristötyön perustana on sertifioitu ympäristöjärjestelmä.

Vähemmän päästöjä, enemmän energiatehokkuutta

Seuraamme toiminnan ympäristövaikutuksia jatkuvasti ja samaa edellytämme myös yhteistyökumppaneilta ja alihankkijoilta. Ympäristöasioiden kehittämisessä kuulemme eri sidosryhmien näkemyksiä ja teemme yhteistyötä sekä kansallisten että kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Ympäristötyössä on tärkeää tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Yhdessä saavutamme merkittäviä tuloksia puhtaan elinympäristömme puolesta.

Pitkäjänteinen työmme ympäristön hyväksi on tuottanut myös tulosta. Satamatoiminnasta aiheutuvat päästöt ilmaan ovat vähentyneet 16 prosenttia kuljetettuihin tonneihin nähden vuosien 2011–2018 aikana. Myös energiatehokkuus on parantunut sähkön kulutuksen pienennyttyä samaan aikaan peräti 24 prosenttia. Voimassa oleva ympäristöohjelmamme tähtää näiden edelleen parantamiseen sekä meriluonnon hyvinvoinnin turvaamiseen. Viimeksi mainittuun liittyy päätöksemme lopettaa ruoppausmassojen meriläjitys.

Sataman tavoitteena on, osana Turun kaupunkia, osallistua kasvihuonepäästöjen vähentämiseen. Sataman ympäristöohjelma toimii kaupungin ilmastosuunnitelman mukaan samaan suuntaan; tavoitteena on hiilineutraali Turku. Osana Sataman ympäristötyötä Satama siirtyy mahdollisuuksien mukaan sähköautoihin päivittäisessä toiminnassa. Ensimmäiset sähköautot saapuivat satamaan vuoden 2021 helmikuussa. Kaikki Sataman henkilöautot on tarkoitus vaihtaa sähköisiksi vuoden 2023 loppuun mennessä ja pakettiautot sitä mukaa, kun niihin on saatavissa enemmän vaihtoehtoja.

Edistämme ympäristötyömme tavoitteita osallistumalla lukuisiin ympäristöasiat huomioiviin yhteistyöhankkeisiin.

Itämeri-haaste

Olemme mukana myös Helsingin ja Turun kaupunkien käynnistämässä Itämeri-haasteessa. Jo yksitoista vuotta sitten aloitettu Itämerihaaste jatkuu uudella viisivuotiskaudella sekä päivitetyllä yhteisellä toimenpideohjelmalla vuosiksi 2019–2023. Turun Sataman toimenpiteet uudella kaudella sisältävät muun muassa matkustaja-alusten jätehuollon edelleen kehittämisen sekä hiilineutraalin satamatoiminnan ilmastosuunnitelman edistämisen.

OTA YHTEYTTÄ

Markku Alahäme

tekninen johtaja

+358 50 5533 109