Haku

Ympäristötyö tuottaa tuloksia

Turun sataman sijainti luontoarvoiltaan herkän Itämeren sydämessä edellyttää jatkuvaa ympäristövaikutusten seurantaa ja haittojen ennalta ehkäisemistä. Yksittäiset toimenpiteet ympäristöasioiden parantamiseksi ja ympäristövaikutusten minimoimiseksi määritellään Sataman ympäristöohjelmassa. Lisäksi laadimme vuosittain ympäristöraportin, joka kokoaa yhteen vuoden aikana tehdyt toimenpiteet ja seurannat. Ympäristötyön perustana on sertifioitu ympäristöjärjestelmä.

Vähemmän päästöjä, enemmän energiatehokkuutta

Seuraamme toiminnan ympäristövaikutuksia jatkuvasti ja samaa edellytämme myös yhteistyökumppaneilta ja alihankkijoilta. Ympäristöasioiden kehittämisessä kuulemme eri sidosryhmien näkemyksiä ja teemme yhteistyötä sekä kansallisten että kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Ympäristötyössä on tärkeää tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Yhdessä saavutamme merkittäviä tuloksia puhtaan elinympäristömme puolesta.

Pitkäjänteinen työmme ympäristön hyväksi on tuottanut myös tulosta. Satamatoiminnasta aiheutuvat päästöt ilmaan ovat vähentyneet 16 prosenttia kuljetettuihin tonneihin nähden vuosien 2011–2018 aikana. Myös energiatehokkuus on parantunut sähkön kulutuksen pienennyttyä samaan aikaan peräti 24 prosenttia. Voimassa oleva ympäristöohjelmamme tähtää näiden edelleen parantamiseen sekä meriluonnon hyvinvoinnin turvaamiseen. Viimeksi mainittuun liittyy päätöksemme lopettaa ruoppausmassojen meriläjitys.

Edistämme ympäristötyömme tavoitteita osallistumalla lukuisiin ympäristöasiat huomioiviin yhteistyöhankkeisiin.

NextGen Link

Tällä hetkellä ajankohtainen on vuoden 2017 alussa käynnistynyt ja vuoden 2021 loppuun asti kestävä NextGen Link -hanke. Projektin tärkeimmät ympäristötavoitteet ovat lisätä meriliikenteen kestävyyttä ja ympäristöystävällisyyttä sekä edistää vaihtoehtoisten polttoaineiden kysyntää Itämeren alueella. Projektissa ovat mukana Suomesta Turun Satama, Turun kaupunki, Viking Line ja Maarianhaminan Satama sekä Ruotsista Tukholman Satama. Hanke on saanut EU:n CEF-rahoitusta.

Itämeri-haaste

Olemme mukana myös Helsingin ja Turun kaupunkien käynnistämässä Itämeri-haasteessa. Jo yksitoista vuotta sitten aloitettu Itämerihaaste jatkuu uudella viisivuotiskaudella sekä päivitetyllä yhteisellä toimenpideohjelmalla vuosiksi 2019–2023. Turun Sataman toimenpiteet uudella kaudella sisältävät muun muassa matkustaja-alusten jätehuollon edelleen kehittämisen sekä hiilineutraalin satamatoiminnan ilmastosuunnitelman edistämisen.

OTA YHTEYTTÄ

Markku Alahäme

tekninen johtaja

+358 50 5533 109