Haku

Julkaisut

Turun Sataman esitteet ja oppaat antavat tietoa Sataman palveluista ja toiminnasta. Kaikki esitteet ja oppaat ovat ladattavassa ja tulostettavassa pdf-muodossa. Osa julkaisuista on luettavissa myös sähköisenä julkaisuna Issuussa.

Vuosikertomus 2023

Turun Satama Oy:n kymmenes toimintavuosi yhtiömuodossa muodostui taloudellisesti hyväksi haasteellisista olosuhteista huolimatta. Talouden yleisestä taantumasta ja viime vuosien globaaleista kriiseistä huolimatta Sataman liiketoiminnan tulos oli aavistuksen verran odotettua parempi. Yhtiön liikevaihdon suuruusluokka pysyi aiemmalla tasolla ja tulos parani, mikä kertoo Sataman sopeutuneen nopeasti uuteen tilanteeseen. Osana sopeuttamista toteutettiin hallinto-osaston muutosneuvottelut tammikuussa 2023.

Lue vuosikertomus pdf-muodossa

Du kan läsa årlig rapport på svenska här >>>

Ympäristöraportti 2023

Turun sataman sijainti luontoarvoiltaan herkän Itämeren sydämessä edellyttää jatkuvaa ympäristövaikutusten seurantaa ja haittojen ennalta ehkäisemistä. Yksittäiset toimenpiteet ympäristöasioiden parantamiseksi ja ympäristövaikutusten minimoimiseksi määritellään Sataman ympäristöohjelmassa, joka toimii kaupungin ilmastosuunnitelman kanssa samaan suuntaan; tavoitteena on hiilineutraali Turku.

Ympäristöraportti pdf-muodossa

Turun Sataman visio 2025

Perustehtävämme on varmistaa, että matkustajat ja rahti kulkevat satamasta satamaan ajallaan, turvallisesti, joustavasti ja tehokkaasti. Jatkuvasti uudistuen, jatkuvasti kilpailukykyisemmin. Kehitämme uusia ratkaisuja, joilla voimme tehostaa laivaliikennettä ja siten tehdä Turun kautta kulkevasta liikenteestä entistä kannattavampaa.
Tätä tavoitellemme muun muassa rakentamalla yhteiskäyttöisen terminaalin sekä uudistamalla terminaalialueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä ja koko satama-alueen toiminnallisuutta.

Visioesite pdf-muodossa

Turun Sataman turvallisuusopas

Turun sataman turvallisuustoiminnan tavoitteena on henkilö- ja omaisuusvahinkojen estäminen. Katso ohjeet turvallista asiointia varten.

Turvallisuusopas pdf-muodossa

Turun Sataman turvallisuustiedote

Varsinais-Suomen pelastuslaitos on yhteistyössä Turun Satama Oy:n kanssa laatinut ulkoisen pelastussuunnitelman
Turun satama-alueelle, jossa on otettu huomioon vaarallisista aineista johtuvat suuronnettomuudet ja niiden mahdolliset vaikutukset väestöön ja ympäristöön.

Turvallisuustiedote pdf-muodossa

Läs Åbo Hamns säkerthetsmeddelande på svenska i pdf-format

Kauppaa ja merenkulkua – Turun Satama 860 vuotta

Turku tunnetaan vilkkaana kauppapaikkana jo rauta-ajalta alkaen, jolloin Aurajoen rannoille purjehtivat kaupantekoon erityisesti baltit, ruotsalaiset ja novgorodilaiset kauppa-alukset. Itämeren keskeisimpien satamakaupunkien joukkoon Turku nousi 1200-luvulla, jolloin hansakauppiaiden koggit hallitsivat silloisen jokisataman maisemaa.

Kauppaa ja merenkulkua Turun Satama 860 vuotta pdf-muodossa

Aija Kallio

markkinointikoordinaattori

+358 50 5533 134