Haku

Julkaisut

Turun Sataman esitteet ja oppaat antavat tietoa Sataman palveluista ja toiminnasta. Kaikki esitteet ja oppaat ovat ladattavassa ja tulostettavassa pdf-muodossa. Osa julkaisuista on luettavissa myös sähköisenä julkaisuna Issuussa.

Vuosikertomus 2021

Vuosi 2021 oli jo toinen koronapandemian sävyttämä vuosi. Vaikka vuoden 2020 alussa iskenyt pandemia osoitti välillä hiipumisen merkkejä, tekivät uusien virusmuotojen nostamat tartuntamäärät rajoitusten jatkamisen ja osin kiristämisenkin edelleen tarpeelliseksi. Kokonaisuutena vuodesta 2021 muodostui Turun Satamalle tilanteeseen nähden kuitenkin erittäin tyydyttävä.

Vuosikertomus pdf-muodossa

Årlig rapport på svenska

Lue vuosikertomus ISSUUssa

Ympäristöraportti 2021

Turun Sataman ympäristötyö on pitkäjänteistä ja konkreettisiin toimenpiteisiin perustuvaa. Sataman tavoitteena on toimintansa ympäristövaikutusten minimoiminen niin maalla, merellä kuin ilmassa. Itämeren ja Saaristomeren luonnon lisäksi erityishuomion kohteena ovat sataman läheisen ja yhä lähemmäksi laajenevan asutuksen vaatimukset muun muassa liikenteen haittojen vähentämiseksi ja ohjaamiseksi sujuvasti asutuksen ohi.

Ympäristöraportti pdf-muodossa

Lue ympäristöraportti ISSUUssa

Turun Sataman visio 2025

Perustehtävämme on varmistaa, että matkustajat ja rahti kulkevat satamasta satamaan ajallaan, turvallisesti, joustavasti ja tehokkaasti. Jatkuvasti uudistuen, jatkuvasti kilpailukykyisemmin. Kehitämme uusia ratkaisuja, joilla voimme tehostaa laivaliikennettä ja siten tehdä Turun kautta kulkevasta liikenteestä entistä kannattavampaa.
Tätä tavoitellemme muun muassa rakentamalla yhteiskäyttöisen terminaalin sekä uudistamalla terminaalialueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä ja koko satama-alueen toiminnallisuutta.

Visioesite pdf-muodossa

Lue visioesite ISSUUssa

Turun Sataman turvallisuusopas

Turun sataman turvallisuustoiminnan tavoitteena on henkilö- ja omaisuusvahinkojen estäminen. Katso ohjeet turvallista asiointia varten.

Turvallisuusopas pdf-muodossa

Turun Sataman turvallisuustiedote

Varsinais-Suomen pelastuslaitos on yhteistyössä Turun Satama Oy:n kanssa laatinut ulkoisen pelastussuunnitelman
Turun satama-alueelle, jossa on otettu huomioon vaarallisista aineista johtuvat suuronnettomuudet ja niiden mahdolliset vaikutukset väestöön ja ympäristöön.

Turvallisuustiedote pdf-muodossa

Läs Åbo Hamns säkerthetsmeddelande på svenska i pdf-format

Kauppaa ja merenkulkua – Turun Satama 860 vuotta

Turku tunnetaan vilkkaana kauppapaikkana jo rauta-ajalta alkaen, jolloin Aurajoen rannoille purjehtivat kaupantekoon erityisesti baltit, ruotsalaiset ja novgorodilaiset kauppa-alukset. Itämeren keskeisimpien satamakaupunkien joukkoon Turku nousi 1200-luvulla, jolloin hansakauppiaiden koggit hallitsivat silloisen jokisataman maisemaa.

Kauppaa ja merenkulkua Turun Satama 860 vuotta pdf-muodossa

Aija Kallio

markkinointikoordinaattori

+358 50 5533 134