Ajankohtaista

Parlamentti rakentaa älyliikenteen ehtoja

Europarlamentissa valmistellaan uusia älyliikenneratkaisuja. Robottirekkoja osataan  jo odottaa ja valmistautua niiden tuloon. Brysselissä valmistaudutaan myös meriliikenteen automatisointiin.

Kehittyvät tieyhteydet takaavat satamakuljetusten sujuvuuden

Turun satama tunnetaan sujuvista ja nopeista tieyhteyksistään. Viime vuosina satamaliikenteen tärkeimpiä pääväyliä on kehitetty voimakkaasti ja jatkosuunnitelmat keskeisten tieosuuksien edelleen parantamiseksi etenevät hyvää vauhtia kohti toteuttamista. Nopeuden ja turvallisuuden rinnalla paranee myös kuljetusten kustannustehokkuus.