Haku

Kehittyvät tieyhteydet takaavat satamakuljetusten sujuvuuden

Aboard 2-2017 – Kehittyvät tieyhteydet takaavat satamakuljetusten sujuvuuden

Turun satama tunnetaan sujuvista ja nopeista tieyhteyksistään. Viime vuosina satamaliikenteen tärkeimpiä pääväyliä on kehitetty voimakkaasti ja jatkosuunnitelmat keskeisten tieosuuksien edelleen parantamiseksi etenevät hyvää vauhtia kohti toteuttamista. Nopeuden ja turvallisuuden rinnalla paranee myös kuljetusten kustannustehokkuus.

8-tiellä tavara kulkee jo entistä nopeammin

– Länsirannikon tärkeimpänä kuljetusreittinä toimivan valtatie 8:n uudistamisessa ollaan jo pitkällä. Vuonna 2014 käynnistyneen hankkeen aikana Raision ja Nousiaisten välinen 12 kilometriä pitkä tieosuus rakennettiin moottoritieksi, johon satamaliikenne yhtyy sujuvasti jo aiemmin nelikaistaistetun Suikkilantien kautta. Liikenteen etenemistä valtatiellä helpottaa myös Nousiaisten ja Kurjenmäen välille rakennettava ohituskaistapari sekä Mynämäen, Eurajoen ja Luvian uudet liittymäjärjestelyt ja Laitilaan suunniteltu eritasoliittymä, kertoo 8-tien töiden etenemisestä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen johtaja Matti Vehviläinen.

Maakunnan liikenneyhteyksiin panostamista tukee Lounais-Suomen positiivinen rakennemuutos. Meyerin Turun telakan ja Uudenkaupungin autotehtaan imussa kasvava talous on lisännyt merkittävästi raskasta liikennettä alueen maanteillä. Esimerkiksi valtatie 8:lla liikenteen kasvu on ollut 8 prosenttia.

Turun kehätien pullonkaulat poistuvat seuraavaksi

Varsinais-Suomen tiehankkeiden ykkönen on edelleen Turun kehätien perusparannus. Kehätien merkittävyyttä korostaa sen kuuluminen osana E18-tiehen, joka on Suomen tärkein kansainvälinen tieyhteys.

– Yksi tärkeimpiä kehittämiskohteita on E18- ja 8-teiden liittymä Raisiossa, jonka kautta ohjautuu kehätielle sekä Turun että Naantalin satamaliikenne. Tällä hetkellä liittymän läpi kulkee jo noin 50 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, mikä näkyy ajoittaisina ruuhkina. Liikennemäärien jatkuva kasvu edellyttääkin uusia järjestelyjä sekä tässä liittymässä että Raision keskustassa. Nyt suunnitteluvaiheessa olevan hankkeen hintalappu on 120 miljoonaa euroa, millä vaikutetaan positiivisesti sekä liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen että Raision kaupunkirakenteeseen, Matti Vehviläinen vakuuttaa.

Hankkeeseen sisältyy 8-tien ja E18-tien nykyisen risteyksen korvaaminen kolmeen tasoon rakennettavalla liittymällä ja Raision keskustan liikennejärjestelyt, muun muassa E18-kehätien ohjaaminen tunneliin. Osana Turun kehätien kehittämistä on laadittu yleissuunnitelma myös Naantalin ja Raision väliselle osuudelle. Raision keskustan kohdan toteuttamisvalmius ajoittuu noin vuoteen 2020. Jo sitä ennen, vuonna 2018 ollaan käynnistämässä Kauselan ja Kirismäen välisen osuuden perusparannus sujuvoittaminen kehätien Kaarinan puoleisessa päässä.

Älyliikenne minimoi häiriötilanteiden vaikutukset

Tieliikenteen infran rinnalla kehittyvät myös uudet älyliikenteen ratkaisut. Älykkäällä liikenteellä tarkoitetaan liikenteen sujuvuuden tai turvallisuuden parantamista ajoneuvojen sekä ajoneuvojen ja infrastruktuurin välisen kommunikaation avulla.

– E18-tiellä on alusta asti tehty pioneerityötä älyliikenteen edistämiseksi. Tie on monissa tapauksissa toiminut kansainvälisenä testialustana liikennettä palvelevien älyratkaisujen kehittämiseksi. Kaikille tuttuja esimerkkejä ovat esimerkiksi sääolosuhteiden mukaan muuttuvat nopeusrajoitukset sekä moottoritietunnelien kaistaohjaukset, kertoo johtaja Juuso Kummala Liikennevirastosta.

Fyysiseen infraan sidoksissa olevien älyratkaisujen rinnalla kehitetään myös muun muassa ajoneuvojen ja kuljettajien välillä tapahtuvaa liikennetiedon välitystä. Yksi esimerkki näistä on yhteispohjoismainen EU-tuella toteutettu NordicWay-hanke.

– Keväällä päättyneen Coop keskustelevat ajoneuvot -hankkeen ideana oli kokeilla matkapuhelinverkon toimivuutta nopean liikennetiedon välittäjänä. Ideana oli mahdollistaa, että kuljettajat voivat raportoida erilaisista häiriötilanteista toisilleen mobiilisovelluksen kautta reaaliajassa.  Kokeiluun osallistuvat saivat myös itse puhelimeensa tietoa omalla reitillään olevista vaaroista sekä muilta käyttäjiltä että tieliikennekeskukselta. Koko eteläisen Suomen kattaneeseen kokeiluun osallistui yli tuhat autoilijaa. Tulokset tullaan julkaisemaan VTT:n tekemän vaikuttavuustutkimuksen valmistuttua.

Julkaistu Turun Sataman asiakaslehti Aboardissa 2/2017.