Kuvaaminen satama-alueella

Kaikenlainen kuvaaminen Turun sataman alueella on luvanvaraista. Katso ohjeet ja edellytykset kuvausluvan saamiseksi.

Kuvausluvat haettava ennakkoon

Valokuvaaminen ja videoiminen satama-alueella on kielletty ilman lupaa. Kielto koskee myös kauko-ohjattavilla ilma-aluksilla kuvaamista. Valokuvaaminen ja videoiminen edellyttävät myös kuvauskohteina olevien yritysten lupia heidän hallitsemillaan alueilla. Kuvauslupaa anottaessa on kerrottava kuvien tai videoiden käyttötarkoitus. Kuvaajan tulee käyttää satama-alueella liikkuessaan heijastavaa turvaliiviä.