Vaaralliset aineet

Turun satamassa vaarallisten aineiden käsittelyssä noudatetaan voimassa olevia määräyksiä. Katso ohjeet kuljetusten edellyttämistä ilmoituksista.

Noudatettavat määräykset

Turun Satama Oy:n alueella on noudatettava voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä, joiden perustana ovat

  • säädökset vaarallisista aineista irtotavarana: IBC-koodi, BCH-koodi
  • säädökset vaarallisista aineista yksikkötavarana: IMDG-koodi
  • säädökset nestemäisistä polttoaineista ja aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä: Marpol 73/78.
Ennakkoilmoitus

Kaikista Turun sataman kautta kuljetettavista vaarallisista aineista on tehtävä ennakkoilmoitus vähintään 24 tuntia ennen lastiyksikön tuomista satamaan. Ilmoitus on toimeksiantajan vastuulla.

Ennakkokysely

Erityisen vaarallisten aineiden tai yli 100.000 kg:n tavaraerien kuljetuksissa on ennakkoilmoituksen lisäksi tehtävä ennakkokysely ja saatava lupa Turun Satamalta IMDG-koodin luokan 1 (paitsi 1.4S), 5.2 ja 7 (paitsi numerot 2908–2911) kuuluvien aineiden kuljettamiseen Turun sataman kautta. Ennakkokysely on tehtävä 3 vuorokautta aiemmin.

IMDG-koodin alaiset pakatut vaaralliset aineet

Pakattujen vaarallisten aineiden kuljetuksen ja varastoinnin tulee sekä satamassa että aluksilla tapahtua kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n SOLAS-yleissopimuksen liitteen (IMDG-koodi) mukaan. Yksikköpakkaukset on merkittävä koodin mukaisilla tarroilla.

Tyhjissä kuljetusyksiköissä olevia IMDG-koodin mukaisia lipukkeita ei saa poistaa ennen kuin yksikkö on asianmukaisesti puhdistettu. Puhdistetuista yksiköistä on poistettava vaarallisten aineiden kuljetusta koskevat tarrat, muuten niiden katsotaan sisältävän lastia, jota niissä on viimeksi ollut.