Hinnasto

Käyttämällä Turun Satama Oy:n palveluja tai toimimalla Turun satamassa, toimija/asiakas sitoutuu noudattamaan tätä hinnastoa ja siinä esitettyjä ehtoja, sekä muita Turun Satama Oy:n antamia ohjeita ja määräyksiä.

Hinnaston maksut ovat arvonlisäverottomia. Maksuihin lisätään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukainen arvonlisävero. Maksuehto on 14 pv netto.

Viivästyskorkoa peritään korkolain sallima enimmäismäärä. Viivästyneiden maksujen perinnästä huolehtii Turun Satama Oy:n perintäkumppani ja siitä veloitetaan kumppanin hinnaston tai toimeksiantosopimuksen mukainen veloitus.

Voimassa olevat palvelumaksut

Turun Sataman hinnasto 2018

  • Alusjätemaksu 2018
  • Alusmaksu 2018
  • Alusten kiinnitys ja irrotus 2018
  • Lyhytaikaiset varasto- ja aluevuokrat 2018
  • Matkustajamaksu 2018
  • Muut palvelut 2018
  • Satamanosturimaksut 2018
  • Sähköpalveluhinnasto 2018
  • Tavaramaksut 2018

Aurajoen laituripaikat Martinsillalta alajuoksulle varataan Turun Kiinteistöliikelaitokselta. Lisätietoja Turun kaupungin sivuilta.