Hinnasto

Käyttämällä Turun Satama Oy:n palveluja tai toimimalla Turun satamassa, toimija/asiakas sitoutuu noudattamaan tätä hinnastoa ja siinä esitettyjä ehtoja, sekä muita Turun Satama Oy:n antamia ohjeita ja määräyksiä.

Hinnaston maksut ovat arvonlisäverottomia. Maksuihin lisätään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukainen arvonlisävero. Maksuehto on 14 pv netto.

Viivästyskorkoa peritään korkolain sallima enimmäismäärä. Viivästyneiden maksujen perinnästä huolehtii Turun Satama Oy:n perintäkumppani ja siitä veloitetaan kumppanin hinnaston tai toimeksiantosopimuksen mukainen veloitus.

Turun Satama Oy pidättää oikeudet tämän hinnaston muutoksiin.

Voimassa olevat palvelumaksut

Turun Sataman hinnasto

Aurajoen laituripaikat Martinsillalta alajuoksulle varataan Turun Kiinteistöliikelaitokselta. Lisätietoja Turun kaupungin sivuilta.