COVID-19-OHJEET

Turun satamassa on valmistauduttu koronaviruksen leviämisen estämiseen. Satama noudattaa eri viranomaisten ja Turun kaupungin ohjeistuksia. Toimenpiteet ovat voimassa toistaiseksi.

Lue kaikki ohjeet
Haku

Sataman työntehtävät muodostavat kokonaisuuden

Turun Sataman tehtävä on varmistaa turvallinen, joustava ja kannattava laivaliikenne Suomen ja muun Euroopan välillä tänään ja tulevaisuudessa. Tämän mahdollistavat eri toimintayksiköissämme työskentelevät ammattilaiset. Jokainen satamalainen on tärkeä osa yhteistä tarinaamme. Olemme olleet portti länteen jo lähes 870 vuotta. Perustehtävämme on pysynyt vuosisatojen ajan samana, mutta työmme on saanut uusia muotoja ja menetelmiä. Kaikkina aikoina palvelemme asiakkaitamme positiivisella asenteella ja kehitämme toimintaamme tehden asioita yhdessä.

Monipuolinen ammattilaisten joukko

Sataman toiminnalliset pääprosessit ovat aluspalvelut ja vuokraustoiminta. Lisäksi Satamalla on näitä tukevia rakennuttamiseen, kunnossapitoon, talouteen ja hallintoon, markkinointiin ja viestintään sekä ympäristöön ja turvallisuuteen liittyviä tukiprosesseja.

OPERATIIVINEN OSASTO
Sataman operatiivinen osasto muodostuu kahdesta eri toiminnosta: aluspalveluista ja turvapalveluista. Näissä yksiköissä työskentelevät huolehtivat alusliikenteen ja siihen liittyvien operatiivisten toimenpiteiden järjestelyistä sekä satama-alueen yleisestä turvallisuudesta, kulunvalvonnasta sekä liikenteen ja tavarankäsittelyn turvallisuuden valvonnasta.

TEKNINEN OSASTO
Sataman tekninen osasto muodostuu kolmesta eri toiminnosta: kunnossapitopalvelut, rakennuttamispalvelut ja sähköpalvelut. Näissä yksiköissä työskentelevät huolehtivat satamatoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen tarvittavien maa- ja vesialueiden sekä niihin liittyvien rakenteiden, rakennusten ja muun teknisen laitteiston ja kaluston korjaus- ja kunnossapitotöistä. Yksikkö vastaa myös rakennuttamisesta.

TALOUS- JA HALLINTO
Talous- ja hallinto -yksikkö muodostuu kahdesta eri toiminnosta: henkilöstöryhmä ja talousryhmä. Näissä yksiköissä työskentelevät vastaavat Sataman talouden laajasta kokonaisuudesta ja kehittävät henkilöstöön liittyviä toimintoja tekemällä töitä sen eteen, että osaavat ihmiset ovat oikeassa tehtävässä tekemässä tuloksellista ja merkityksellistä työtä Satamassa.

MYYNTI
Myynnissä työskentelevien tehtävänä on tuntea asiakkaamme ja tuoda uusia asiakkaita. Myynti vastaa myös Sataman vuokrausprosessista ja vapaina olevien tilojen ja maa-alueiden vuokraamisesta sekä sopimusten tekemisestä.

MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ
Markkinointi- ja viestintätiimin vastuulle kuuluvat muun muassa monikanavainen sisäinen ja ulkoinen viestintä ja markkinointi, markkinointi- ja asiakastilaisuuksien sekä messuosallistumisten järjestäminen sekä yhteydenpito eri sidosryhmiin.

KIINNOSTUITKO? OTA YHTEYTTÄ!

Marjut Haltsonen

HR-päällikkö

+358 40 4113 688