Haku

Sataman työntehtävät muodostavat kokonaisuuden

Turun Sataman tehtävä on varmistaa turvallinen, joustava ja kannattava laivaliikenne Suomen ja muun Euroopan välillä tänään ja tulevaisuudessa. Tämän mahdollistavat eri toimintayksiköissämme työskentelevät ammattilaiset. Jokainen satamalainen on tärkeä osa yhteistä tarinaamme. Olemme olleet portti länteen jo 870 vuotta. Perustehtävämme on pysynyt vuosisatojen ajan samana, mutta työmme on saanut uusia muotoja ja menetelmiä. Kaikkina aikoina palvelemme asiakkaitamme positiivisella asenteella ja kehitämme toimintaamme tehden asioita yhdessä.

Monipuolinen ammattilaisten joukko

Sataman toiminnalliset pääprosessit ovat aluspalvelut ja vuokraustoiminta. Lisäksi Satamalla on näitä tukevia rakennuttamiseen, kunnossapitoon, talouteen ja hallintoon, markkinointiin ja viestintään sekä ympäristöön ja turvallisuuteen liittyviä tukiprosesseja.

OPERATIIVINEN OSASTO
Sataman operatiivinen osasto muodostuu viidestä eri toiminnosta: aluspalveluista, satamapalveluista, sähköpalveluista, turvapalveluista ja vuokrauspalveluista. Näissä yksiköissä työskentelevät huolehtivat alusliikenteen ja siihen liittyvien operatiivisten toimenpiteiden järjestelyistä, satamatoiminnan ylläpitämiseen tarvittavien maa- ja vesialueiden sekä niihin liittyvien rakenteiden, rakennusten ja muun teknisen laitteiston ja kaluston korjaus- ja kunnossapitotöistä, satama-alueen yleisestä turvallisuudesta, kulunvalvonnasta sekä liikenteen ja tavarankäsittelyn turvallisuuden valvonnasta sekä Sataman vuokrausprosessista ja vapaina olevien tilojen ja maa-alueiden vuokraamisesta sekä sopimusten tekemisestä.

TEKNINEN OSASTO
Sataman tekninen osasto muodostuu kahdesta toiminnosta: suunnittelu- ja rakennuttamispalveluista sekä IT-palveluista. Näissä yksiköissä työskentelevät vastaavat satama-alueen investointien suunnittelusta ja rakennuttamisesta, tietyistä kunnossapitokohteista sekä Sataman tietojärjestelmien ja -verkkojen kehittämisestä ja ylläpidosta.

TALOUS- JA HALLINTO
Talous- ja hallinto -yksikkö muodostuu kahdesta eri toiminnosta: henkilöstöryhmä ja talousryhmä. Näissä yksiköissä työskentelevät vastaavat Sataman talouden laajasta kokonaisuudesta ja kehittävät henkilöstöön liittyviä toimintoja tekemällä töitä sen eteen, että osaavat ihmiset ovat oikeassa tehtävässä tekemässä tuloksellista ja merkityksellistä työtä Satamassa.

MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ
Markkinointi- ja viestintätiimin vastuulle kuuluvat muun muassa monikanavainen sisäinen ja ulkoinen viestintä ja markkinointi, markkinointi- ja asiakastilaisuuksien sekä messuosallistumisten järjestäminen sekä yhteydenpito eri sidosryhmiin.

KIINNOSTUITKO? OTA YHTEYTTÄ!

Pauliina Roti

HR- ja turvallisuuspäällikkö

+358 50 5533 123