COVID-19-OHJEET

Turun satamassa on valmistauduttu koronaviruksen leviämisen estämiseen. Satama noudattaa eri viranomaisten ja Turun kaupungin ohjeistuksia. Toimenpiteet ovat voimassa toistaiseksi.

Lue kaikki ohjeet
Haku
Turvallisuus satamassa

Luvat ja ilmoitukset kuntoon

Turun sataman vaatimia lupahakemuksia ja ilmoituksia voi tehdä sähköisesti Turun sataman verkkosivuilla olevilla lomakkeilla. Luvat ja ilmoitukset kannattaa huolehtia riittävän ajoissa, jotta toimintaan ei aiheudu viivästyksiä. Lupahakemusten ja ilmoitusten tekeminen koskee tasapuolisesti kaikkia toimijoita. Lupamenettelyjen avulla pyritään mahdollisimman turvalliseen toimintaan satama-alueilla.

Vaarallisen lastin ennakkokyselyn voit ladata koneellesi pdf-muodossa altaolevasta linkistä.

Alusjäteilmoituksen, vaarallisen lastin ennakkokyselyn ja vaarallisten aineiden ennakkoilmoituksen voi tehdä suoraan Portnet-järjestelmään.