Haku

Jätehuolto satamassa

Turun Satama vastaa alusliikenteen ja satama-alueen perusjätehuollon järjestämisen lisäksi omien kiinteistöjensä jätehuollosta. Satamalla on omat jätehuolto-ohjeet aluksille ja alueella toimiville sekä erikseen alusten asiamiehille.

Satama-alueella noudatetaan jätehuolto-ohjeistusta

Satama-alueella noudatetaan alusjätteiden vastaanotossa ja käsittelyssä Turun Sataman jätehuolto-ohjeita. Jätehuolto-ohjeiden rikkoja on korvausvelvollinen Turun Satamalle aiheutuneiden ylimääräisten kustannusten suhteen.

Jätehuoltosuunnitelma toiminnan pohjana

Turun Satama Oy:n jätehuoltosuunnitelma kattaa sekä alusten että satamatoiminnan jätteet. Sekä alukset että muut satama-alueen toimijat käyttävät samoja kiinteitä satama-alueen jäteastioita. Jätehuollon suunnittelussa on huomioitu paikalliset jätehuoltomääräykset ja niihin liittyvät menettelyt (Lounais-Suomen jätehuoltomääräykset). Sataman nykyiset jätehuoltojärjestelyt on toteutettu yhdessä Turun satamassa toimivien yritysten kanssa.

Sataman jätehuoltomenettelyt sisältyvät sertifioituun toimintajärjestelmään (yhdistetty laatu-,
ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmä), jonka pohjalta toimintaa seurataan ja kehitetään jatkuvasti. Yhtenä toiminnan kehittämisen lähtökohtana on asiakkailta saatu palaute sekä kehittämisehdotukset.

Puutteellisuuksista ilmoittaminen

Mikäli havaitset puutteita sataman järjestämissä alusten jätteiden vastaanottolaitteissa tai vastaanottomenettelyissä, ota yhteyttä satamavalvontaan, puh. 02 2674 122.

Teemu Aaltonen

satamamestari / aluspalvelut

+358 50 5533 184