Varastointipalvelut

Turun satama on Skandinavian tavaraliikenteen johtava jakelukeskus Suomessa. Tehokkaasti ja luotettavasti toimivia varastointi- ja jakelupalveluja täydentävät monipuoliset logistiset lisäarvopalvelut tuotteiden viimeistelystä pakkaamiseen. Pääosa varastoista ja terminaaleista sijaitsee sataman välittömässä läheisyydessä, mistä on nopea siirtymä pääteille.

Kapasiteettia kaikkeen varastointiin

Suurimmat varastointi- ja jakelupalveluja tarjoavat yritykset ovat sijoittuneet Ovakon alueelle Pansiontien tuntumaan sekä Turun ohikulkutien varteen. Merkittävä määrä varastotilaa löytyy myös Pansion satamasta, aivan laiturien läheisyydestä. Ajoneuvojen ja esimerkiksi telakkateollisuuden komponenttien välivarastointiin soveltuvia kenttätiloja on sekä kantasataman että Pansion sataman alueella. Logistiikka-alan yritysten tarjoamien tilojen lisäksi myös Turun Satamalla on sekä lyhyt- että pitkäaikaisesti vuokrattavia varastotiloja.

Vapaavarasto

Turun Vapaavarasto tarjoaa monipuoliset varastointipalvelut kaikille turvallista varastointia tarvitseville tuotteille. Yrityksellä on mm. jäähdytettyä ja lämpötilasäädeltyä tilaa sekä laajat kenttäalueet esimerkiksi ajoneuvojen ja raskaan teollisuuden tuotteiden varastointiin. Vapaavarastossa on mahdollisuus myös verottomaan ja tullivapaaseen varastointiin, mikä palvelee sekä alkoholin että EU:n ulkopuolelta tulevien tuotteiden maahantuojia.

Varastointi ja jakelu

Sataman lähialueella on yhteensä lähes 100 000 neliömetriä huippunykyaikaista varasto- ja terminaalitilaa, joissa palveluista vastaavat alan johtavat kansainväliset ja kotimaiset logistiikkayritykset. Vaativatkin varastointitarpeet täyttävien tilojen lisäksi sataman alueella on runsaasti päällystettyä ja vartioitua kenttätilaa esimerkiksi ajoneuvojen ja suurten projektikuljetusten välivarastointiin.

Varastointipalveluja tuottavien yritysten yhteystiedot

Autojen varastointi

Turun satama on Suomen tärkeimpiä autojen maahantuontisatamia. Sataman alueella on ajoneuvojen varastointiin sopivaa päällystettyä ja vartioitua kenttätilaa yli 500 000 neliömetriä. Alueet sijaitsevat laiturien läheisyydessä ja lyhyen etäisyyden päässä E18-tieltä ja muilta Suomen valtateiltä. Automaahantuontia tukevat myös täydelliset PDI-palvelut.