Haku

Pilotoinnista tietoa 5G-verkon hyödyntämismahdollisuuksista

Uutinen - 2020 - Pilotoinnista-tietoa-5G-verkon-hyödyntämismahdollisuuksista

Tavoitteenamme on palvella satama-alueen toimijoita ja asiakkaita nyt ja tulevaisuudessa. Digitalisaation myötä palvelutason ylläpitäminen edellyttää parhaiden verkkoratkaisujen löytämistä tulevaisuuden tarpeisiin. Tavoitetta tukee 5G-pilotointi, jonka toteutimme osana SecurePax-hanketta yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

Pilotoinnin aikana Turun ammattikorkeakoulu testasi omien laitteidensa avulla 5G-verkon toimivuutta sataman alueella. Testausten myötä selvisi, että kaupallisten operaattorien 5G-verkolla on sataman alueella heikko kattavuus. Jos kaupallisten operaattorien verkkoja haluttaisiin käyttää sataman alueilla, operaattorien pitäisi vahvistaa omia verkkojaan.

– Ennen oman, yksityisen 5G-verkon rakentamista pitää miettiä, mihin 5G:tä tarvitaan. Tällä hetkellä käytössämme on tehokas valokuituverkko. Nopeampi 5G-verkko voisi palvella esimerkiksi laivojen viestintätarpeita ja erilaisten toimintojen automatisointia, sanoo Sataman tekninen johtaja Markku Alahäme.

Panostukset 5G-verkkoon saavat vielä odottaa, sillä sataman tuleva matkustajaterminaalin paikka on vielä avoin. Terminaalin sijainti vaikuttaa huomattavasti 5G-verkon vaatimien tukiasemien sijoitteluun, jotta alueelle ei jäisi katvealueita. Ehdotusta uuden yhteisterminaalin paikaksi odotetaan loppuvuonna.

– 5G-verkon pilotointiprojektin kaltaiset hankkeet tukevat tavoitettamme olla tulevaisuuden satama, jossa turvataan satama-alueen toimijoiden ja heidän asiakkaidensa kilpailukyky, mainitsee Alahäme.