Haku

Laivaliikenteen vaikutus Turun seudun ilmanlaatuun autoliikenteen vaikutusta pienempi

Uutinen - 2020 - Laivaliikenteen-vaikutus-Turun-seudun-ilmanpäästöihin

Ilmatieteenlaitoksen tekemässä ilmanlaatuselvityksessä arvioitiin Turun seudun autoliikenteen, energiantuotannon, teollisuuden, laivaliikenteen ja asuinrakennusten puunpolton päästöjen ilmanlaatuvaikutuksia. Selvitys tehtiin käyttäen vuoden 2018 päästötietoja ja alueen ilmastollisia olosuhteita edustavaa vuosien 2016‒2018 meteorologista aineistoa.

Suurimmat laivaliikenteen päästöjen aiheuttamat pitoisuudet syntyvät laivareittien varsille ja satama-alueiden välittömään läheisyyteen. Laivaliikenteen vaikutus alueen ilmanlaatuun on selvästi autoliikenteen vaikutusta pienempi.

Laivaliikenteen ja satamatoiminnan päästöillä on merkittävä vaikutus typpidioksidin lyhytaikaispitoisuuksiin paikallisesti satama-alueilla ja niiden läheisyydessä. Leviämislaskelmien mukaan typpidioksidipitoisuuksien vuorokausiohjearvoon verrannolliset pitoisuudet ovat satama-alueilla yli 30 μg/m3 ollen korkeimmillaan 59 μg/m3 (vuorokausiohjearvo 70 μg/m3)

”Kymmenen vuoden välein tehtyjä mallituloksia katsomalla voidaan todeta pitoisuuksien selvästi pienentyneen ja ilmanlaadun parantuneen Turun seudulla. Erilaisilla päästövähennystoimenpiteillä, tieliikenteen ajoneuvokannan uudistumisella ja laivaliikenteessä tapahtuneella teknisellä kehityksellä on ollut vaikutusta pitoisuuksien alentumiseen. Laivaliikenteen ja teollisuuden rikkipäästöt ovat tarkasteluvuosien välillä vähentyneet merkittävästi, mikä havaitaan vähenemänä myös rikkidioksidipitoisuuksissa.”, kertoo Turun Satama Oy:n tekninen johtaja Markku Alahäme.

Turun seudun ilmanlaatuselvitys löytyy pdf-muodossa Ilmatieteenlaitoksen sivuilta.