Haku

Markku Alahäme Turun Satama Oy:n tekniseksi johtajaksi

Uutinen – 2019 – Markku Alahäme tekniseksi johtajaksi

Turun Satama Oy:n uutena teknisenä johtajana aloittaa Markku Alahäme 1.6.2019. Hän vastaa teknisen yksikön toiminnasta ja sen kehittämisestä, raportoi toimitusjohtajalle ja on osa sataman johtoryhmää.

Alahäme on ollut Turun Sataman palveluksessa vuodesta 1995. Hän on työskennellyt teknisellä osastolla eri tehtävissä sekä Sataman laatupäällikkönä teknisen johtajan ja toimitusjohtajan alaisuudessa.

Teknisen johtajan tehtävään Alahäme siirtyy Turun Sataman kehityspäällikön paikalta, jossa hänen tehtäviinsä on kuulunut muun muassa laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmän ylläpito ja toiminnan kehittäminen sekä ympäristöasiat. Lisäksi hän on ollut kiinteästi mukana Sataman toiminnan ja palvelujen kehittämishankkeissa sekä erilaisissa kansainvälisissä investointi- ja tutkimusprojekteissa.

Käytännössä hänen aikaisemmat työnsä ovat liittyneet jo monelta osin teknisten palveluiden kenttään. EU-hankkeet, ympäristöluvat sekä Sataman ympäristöohjelma sisältävät pääsääntöisesti teknisen puolen investointeja ja kehittämishankkeita. Lisäksi Alahäme on ollut mukana Sataman ruoppaus- ja läjityshankkeissa.

Alahämeellä on satama-alan pitkäaikaisen kokemuksensa myötä laaja-alainen tuntemus sataman rakentamisen ja kunnossapidon prosesseista.  Koulutukseltaan hän on tuotantotalouden diplomi-insinööri (DI).