Haku

Tietosuojaseloste, Webropol-kyselytyökalu

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Rekisterin nimi
Webropol-kyselytyökalu

Rekisterinpitäjä
Turun Satama Oy
Juhana Herttuan puistokatu 21
20100 Turku
turkuport@portofturku.fi

Rekisterin yhteyshenkilö
Markkinointi- ja viestintäjohtaja Marjo Saviranta
Juhana Herttuan puistokatu 21
20100 Turku
050 5533 103
marjo.saviranta@portofturku.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään henkilön ilmoittautumisten, tilausten, kyselyihin ja arvontoihin osallistumisen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös osana tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Tietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää Rekisteröidyn itsensä täyttämiä seuraavia tietoja:

Rekisteröidyt henkilöt: perustiedot, eli nimi, puhelinnumero, sähköposti- ja katuosoite, muut yhteystiedot, syntymäaika- ja henkilötunnus sekä kaikki muut rekisteröidyn antamat tiedot.

Rekisteröidyt yritykset: nimi, toimiala, yhteyshenkilön perustiedot, puhelin- ja faksinumero, sähköposti- ja katuosoite, www-osoite sekä kaikki muut rekisteröidyn antamat tiedot.

Rekisteriin kirjataan yllä mainituista tiedoista vain rekisteröinnin perusteiden kannalta tarpeelliset tiedot.

Kaikissa kyselyissä ei välttämättä ole lainkaan henkilötietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään ainoastaan rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle yritysjärjestelyiden yhteydessä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi mahdollisten yritysjärjestelyiden yhteydessä.

Rekisterin suojaukset periaatteet
Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisissä järjestelmissä, jotka varmuuskopioineen ovat asianmukaisesti suojattu teknisin ratkaisuin. Rekisteriin pääsy on rajattu vain rekisterin käsittelyn kannalta välttämättömille henkilöille ja käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta.

Rekisteristä otetaan tulosteita lyhytaikaiseen käyttöön. Lyhytaikaisia tulosteita sekä rekisterin fyysisessä muodossa olevaa aineistoa käsitellään ja säilytetään asianmukaisesti lukituissa ja valvotuissa tiloissa, joihin pääsyoikeudet on rajattu vain välttämättömille henkilöille. Tulosteet hävitetään valvotusti.

Järjestelmään tulevia tietoja siirretään tarvittaessa markkinoinnin asiakasrekisteriin, jolloin niitä käsitellään ko. tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterissä olevat tiedot säilytetään kylselyn/tutkimuksen ajan tai kyselyn luonteen mukaan niin kauan kuin niitä tarvitaan.

Tarkastusoikeus
Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Rekisteröidyn pyyntö tarkastusoikeudesta omiin tietoihin esitetään henkilökohtaisesti suoraan rekisterinpitäjälle. Pyynnön esittäjän henkilötiedot tarkastetaan pyynnön jättämisen yhteydessä. Tarkastusoikeus toteutetaan kohtuullisessa ajassa pyynnön saapumisesta.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus vaatia omien virheellisten henkilötietojen oikaisemista. Rekisteröidyllä voi olla myös oikeus pyytää poistamaan häntä koskevia henkilötietoja, ellei muu lainsäädäntö rekisterinpitäjää toisin velvoita.

Rekisteröidyn tietojen muutos- tai poistopyynnöt omiin tietoihin esitetään henkilökohtaisesti suoraan rekisterinpitäjälle. Pyynnön esittäjän henkilötiedot tarkastetaan pyynnön jättämisen yhteydessä. Mahdolliset muutokset toteutetaan mahdollisimman pian.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää omien tietojen käyttö suoramarkkinointia, etämyyntiä, sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto on esitettävä rekisterinpitäjälle henkilökohtaisesti, kirjallisesti tai sähköpostitse.