Haku

Tietosuojaseloste, Tallentava kameravalvontajärjestelmä

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Rekisterin nimi
Tallentava kameravalvontajärjestelmä

Rekisterinpitäjä
Turun Satama Oy
Juhana Herttuan puistokatu 21
20100 Turku
turkuport@portofturku.fi

Rekisterin yhteyshenkilö
Turvallisuuspäällikkö Pauliina Roti
Juhana Herttuan puistokatu 21
20100 Turku
050 5533 123
pauliina.roti@portofturku.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Järjestelmän tarkoituksena on suojata kohteessa olevaa omaisuutta Turun Sataman maa- ja vesialueilla sekä auttaa estämällä asiattomien henkilöiden ja ajoneuvojen pääsy satama-alueelle kansainvälisten ISPS-säännösten mukaisesti. Järjestelmän avulla on tarkoitus myös suojata henkilökunnan työrauhaa sekä lisätä työturvallisuutta.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan valvontakameroiden tietotallenteet sekä aika- ja paikkatiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan valvontalaitteista, jotka on sijoitettu Sataman alueelle. Tieto on videomateriaalia ilman ääntä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Turun Satama voi luovuttaa rekisteritietoja Turun Sataman alueella toimiville asiakkailleen tai muille yhteistyötahoille luovutuksen ollessa käsittelyn tarkoituksen mukaista. Muuten Turun Satama ei luovuta rekisteritietoja muutoin kuin turvauhka- ja rikosepäilytapauksissa liikenteen turvallisuusvirastolle, poliisille tai muulle valvovalle viranomaiselle, kuten esimerkiksi tullille ja rajavartiolaitokselle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaukset periaatteet
Manuaalinen aineisto
Ei manuaalista aineistoa.

Järjestelmässä sähköisesti käsiteltävät tiedot
Rekisteriä käyttävillä henkilöillä sekä vartiointiliikkeellä on käytössä henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteritietojen tallennuspaikka on lukittu tila, johon on pääsy vain määrätyillä henkilöillä. Varmuuskopiointi tapahtuu päivittäin.

Rekisteriin on pääsy myös järjestelmän toimittajalla, jolla on ylläpitovastuu järjestelmästä.

Tarkastusoikeus
Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Rekisteröidyn pyyntö tarkastusoikeudesta omiin tietoihin esitetään henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Tarkastusoikeus toteutetaan kohtuullisessa ajassa pyynnön saapumisen jälkeen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyn oikeus vaatia omien virheellisten tietojen korjaamista esitetään perustellusti henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Mahdollinen korjaaminen toteutetaan mahdollisimman pian.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää omien tietojen käyttö suoramarkkinointia, etämyyntiä, sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Turun Satama ei luovuta rekisteritietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin, eikä kieltoa tarvitse siksi pyytää erikseen.