Haku

Tietosuojaseloste, Puhelutallennerekisteri

EU:n tietosuoja-asetus (2016/679)

Rekisterin nimi
Turun Satama Oy:n Puhelutallennerekisteri.

Rekisterinpitäjä
Turun Satama Oy
Juhana Herttuan puistokatu 21
20100 Turku
turkuport@portofturku.fi

Rekisterin yhteyshenkilö
Talous- ja hallintojohtaja Kim Söderström
Juhana Herttuan puistokatu 21
20100 Turku
040 0929111
kim.soderstrom@portofturku.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoitus säilyttää Turun Sataman asiakaspalvelunumeroihin soitettujen puheluiden tallenteet asiakastapahtuman varmentamiseksi, laadun kehittämiseksi ja koulutustarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö
Asiakaspalvelupuhelinnumeroihin saapuvien puheluiden tallenteet enintään 12 kk:n ajan sisältäen tiedot vastaanottajasta (asiakaspalvelija), soittajan puhelinnumerosta ja kellonajasta sekä äänitallenteen puhelun sisällöstä. Tallenteiden käsittelytapahtumaraportit.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan aloitteesta Turun Sataman asiakaspalvelunumeroihin soitetut puhelut.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle yritysjärjestelyiden yhteydessä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi mahdollisten yritysjärjestelyiden yhteydessä.

Rekisterin suojaukset periaatteet
Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisissä järjestelmissä, jotka varmuuskopioineen ovat asianmukaisesti suojattu teknisin ratkaisuin. Rekisteriin pääsy on rajattu vain rekisterin käsittelyn kannalta välttämättömille henkilöille ja käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Rekisterin avaamisesta ja tietojen käsittelystä on sovittu ja ohjeistettu erillisellä käytännöllä.

Tarkastusoikeus
Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Rekisteröidyn pyyntö tarkastusoikeudesta omiin tietoihin esitetään henkilökohtaisesti suoraan rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyynnöstä tulee ilmetä soittajan puhelinnumero, puhelinnumero, johon on soitettu ja puhelun tarkka ajankohta. Pyynnön esittäjän henkilötiedot tarkastetaan pyynnön jättämisen yhteydessä. Tarkastusoikeus toteutetaan kohtuullisessa ajassa pyynnön saapumisesta.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus vaatia omien virheellisten henkilötietojen oikaisemista. Rekisteröidyllä voi olla myös oikeus pyytää poistamaan häntä koskevia henkilötietoja, ellei muu lainsäädäntö rekisterinpitäjää toisin velvoita.

Rekisteröidyn tietojen muutos- tai poistopyynnöt omiin tietoihin esitetään henkilökohtaisesti suoraan rekisterinpitäjälle. Muutos- tai poistopyynnöstä tulee ilmetä soittajan puhelinnumero, puhelinnumero, johon on soitettu ja puhelun tarkka ajankohta. Pyynnön esittäjän henkilötiedot tarkastetaan pyynnön jättämisen yhteydessä. Mahdolliset muutokset toteutetaan mahdollisimman pian.