Haku

Tietosuojaseloste, Asiakastietojen, laskutuksen ja markkinoinnin asiakasrekisteri

EU:n tietosuoja-asetus (2016/679)

Rekisterin nimi
Turun Satama Oy:n asiakastietojen, laskutuksen ja markkinoinnin asiakasrekisteri.

Rekisterinpitäjä
Turun Satama Oy
Juhana Herttuan puistokatu 21
20100 Turku
turkuport@portofturku.fi

Rekisterin yhteyshenkilö
Markkinointi- ja viestintäjohtaja Marjo Saviranta
Juhana Herttuan puistokatu 21
20100 Turku
050 5533 103
marjo.saviranta@portofturku.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoitus on palvella Turun Sataman asiakas- ja liikesuhteiden hoitoa, ylläpitoa ja edistämistä rekisteröityjen henkilöiden ja heidän edustamiensa yritysten sekä viranomaisten kanssa.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyt henkilöt: perustiedot, eli nimi, puhelinnumero, sähköposti- ja katuosoite, muut yhteystiedot, syntymäaika- ja henkilötunnus.

Rekisteröidyt yritykset: nimi, toimiala, yhteyshenkilön perustiedot, puhelin- ja faksinumero,
sähköposti- ja katuosoite, www-osoite.

Rekisteriin kirjataan yllä mainituista tiedoista vain rekisteröinnin perusteiden kannalta tarpeelliset tiedot.

Rekisteröidystä voidaan tarvittaessa tallentaa myös muita tietoja mm. erityisruokavalio, jos se on henkilön rekisteröinnin perusteiden kannalta tarpeellista.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriä päivitetään asiakkailta saatujen osoitteenmuutosten sekä muiden asiaan liittyvien kontaktien yhteydessä saatujen tietojen perusteella.

Rekisterin tietoja voidaan rikastaa myös yritys- ja yhteistötietojärjestelmästä, sekä väestötietojärjestelmästä noudettavilla tiedoilla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle yritysjärjestelyiden yhteydessä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi mahdollisten yritysjärjestelyiden yhteydessä.

Rekisterin suojaukset periaatteet
Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisissä järjestelmissä, jotka varmuuskopioineen ovat asianmukaisesti suojattu teknisin ratkaisuin. Rekisteriin pääsy on rajattu vain rekisterin käsittelyn kannalta välttämättömille henkilöille ja käyttö edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan lisäksi kaksivaiheista tunnistamista.

Rekisteristä voidaan tarvittaessa ottaa tulosteita lyhytaikaiseen käyttöön. Lyhytaikaisia tulosteita sekä rekisterin fyysisessä muodossa olevaa aineistoa käsitellään ja säilytetään asianmukaisesti lukituissa ja valvotuissa tiloissa, joihin pääsyoikeudet on rajattu vain välttämättömille henkilöille. Tulosteet hävitetään valvotusti.

Tarkastusoikeus
Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Rekisteröidyn pyyntö tarkastusoikeudesta omiin tietoihin esitetään henkilökohtaisesti suoraan rekisterinpitäjälle. Pyynnön esittäjän henkilötiedot tarkastetaan pyynnön jättämisen yhteydessä. Tarkastusoikeus toteutetaan kohtuullisessa ajassa pyynnön saapumisesta.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus vaatia omien virheellisten henkilötietojen oikaisemista. Rekisteröidyllä voi olla myös oikeus pyytää poistamaan häntä koskevia henkilötietoja, ellei muu lainsäädäntö rekisterinpitäjää toisin velvoita.

Rekisteröidyn tietojen muutos- tai poistopyynnöt omiin tietoihin esitetään henkilökohtaisesti suoraan rekisterinpitäjälle. Pyynnön esittäjän henkilötiedot tarkastetaan pyynnön jättämisen yhteydessä. Mahdolliset muutokset toteutetaan mahdollisimman pian.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää omien tietojen käyttö suoramarkkinointia, etämyyntiä, sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto on esitettävä rekisterinpitäjälle henkilökohtaisesti, kirjallisesti tai sähköpostitse.