Kulunvalvonta

Liikkuminen suljetulla satama-alueella on sallittua vain Sataman tai sen valtuuttaman tahon myöntämällä kulkuluvalla. Kulkulupa perustuu joko etukäteen ilmoitettuun rekisterinumeroon tai ajoneuvoon hankittuun etätunnistimeen. Alueelle pyrkivän tai alueella liikkuvan on pyydettäessä pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä.

Kulkuluvat kuntoon jo ennen saapumista

Satamassa työskentelevät tai asioivat henkilöt voivat hankkia kulkuluvan omalta yritykseltä tai siltä yritykseltä, jolle lastia tuodaan tai viedään. Ajoneuvon kuljettajan on huolehdittava siitä, että ajoneuvon rekisteritunnus on ilmoitettu etukäteen syötettäväksi Sataman kulunvalvontajärjestelmään. Luvattomat ajoneuvot eivät pääse sisään satama-alueelle.