Laivat

Turun sataman rahtiliikennettä operoivat Itämeren johtavat varustamot, joiden nykyaikaiset alukset palvelevat sekä yksikköliikennettä että projektikuljetuksia. Riittävä kapasiteetti ja monipuolinen aluskanta mahdollistavat mittavimmatkin vienti- ja tuontirahtaukset Turun sataman kautta.

Monipuolinen aluskanta eri kuljetuksiin

Skandinavian liikenteemme painopiste on yksikköliikenteessä. Nykyaikaiset matkustaja-autolautat kuljettavat rekkoja ja irtoperiä Turusta Tukholmaan, jonne päivittäisiä lähtöjä on neljä. Kaistametrejä Viking Linen ja Tallink Siljan aluksissa on yhteensä lähes 4 000, minkä ansiosta paikka ajoneuvolle löytyy yleensä lyhyelläkin varausajalla. Rekkaliikenteen lähtöselvitykset tapahtuvat nopeasti ja joustavasti ja kuljettajapalvelut toimivat hyvin aluksillakin.

Ro-ro-liikenne sopii erityisen hyvin isoihin projektilastauksiin.

Perinteistä rahtiliikennettä harjoittavat varustamot operoivat Turusta sekä moderneilla ro-ro- että konventionaalisilla rahtilaivoilla. Monipuolisten lastausmahdollisuuksien ansiosta Turku sopii vienti- ja tuontisatamaksi niin pyörillä kulkeville tuotteille kuin raskaan teollisuuden koneille ja komponenteille sekä bulk-rahdille. Linjaliikenteen alusten lisäksi satama palvelee tehokkaasti myös vaativia projektilastauksia sekä rannikkoliikenteen aluksia niiden satamakäyntien aikana.

Laivat - Turun Satama