Haku

Turun Satamalle CEF-tukea infrastruktuurin kehittämishankkeeseen

Uutinen - 2021 - Turun Satamalle CEF-tukea

EU myönsi Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta tukea kolmelle liikennehankkeelle Suomessa. Turun sataman infrastruktuurin kehittämisen suunnittelulle myönnettiin 2 133 540 euroa.

Euroopan komission myöntämän rahoituksen tavoite on edistää Euroopan kattavan TEN-T-liikenneverkon investointeja. Rahoituksen hakuprosessissa priorisoitiin sellaiset selvitykset, joiden tavoitteena on aloittaa rakennustyöt vuosina 2021–2024. Tuen saaminen edellyttää kansallista rahoitusta ja valtio on sitoutunut rahoittamaan valtion väyläverkolla olevia tuen saaneita liikennehankkeita.

Turun sataman infrastruktuurin kehittämishankkeessa suunnitellaan useita infrastruktuuria, logistiikkaa ja turvallisuutta kehittäviä toimenpiteitä, joilla vastataan kasvaviin kuljetustarpeisiin. Hankkeessa tehostetaan satamatoimintoja sujuvoittamalla liikennejärjestelyjä, automatisoimalla autokenttien liikenteenohjausta, uudistamalla turvallisuusjärjestelyjä ja kehittämällä matkustaja-autolauttojen laitureita. Laiturit suunnitellaan hyödyntämään uusinta teknologiaa, kuten automaattinen laiturikiinnitys ja maasähkövalmius. Lisäksi Turun Sataman omistaja, Turun kaupunki, suunnittelee toimenpiteitä sataman liikenneyhteyksien kehittämiseksi.