Haku

Turun Satama Oy:n vuosikertomus 2019 on julkaistu

Uutinen - 2020 - Vuosikertomus 2019

Turun Satama Oy:n toiminta jatkui vuonna 2019 vakaana yleistä talouskehitystä seuraten. Sataman liikevaihto kasvoi 3,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, vaikka sataman kokonaisliikenteen määrässä tapahtui lievää laskua. Rahtiliikenteessä kuljetettuja tonneja kertyi 2,2 miljoonaa, mistä puolet muodostui viennistä ja puolet tuonnista. Matkustajia sataman kautta kulki 3,1 miljoonaa, mikä vastaa viime vuosien hyvää tasoa. Kokonaisuutena vuoden 2019 tulos oli tyydyttävä ja vuodelle asetetut tavoitteet saavutettiin.

Vuosikertomuksen tekovaiheessa ei vielä ollut tiedossa koronapandemian laajuus ja sen tuomat vaikutukset globaalille talouden kehitykselle. Tilanteesta huolimatta Turun Satamassa katsotaan luottavaisesti pitkälle tulevaisuuteen. Satamassa on tehty ja valmisteltu merkittäviä investointeja sekä kauaskantoisia päätöksiä.

Tutustu vuosikertomukseemme ja lue lisää viime vuoden tapahtumista ja kuluvan vuoden näkymistä.