Haku

Toimitusjohtaja Christian Ramberg siirtyi eläkkeelle

Uutinen – 2019 – CR-eläkkeelle

Satamamme pitkäaikainen toimitusjohtaja Christian Ramberg siirtyi eläkkeelle syyskuun lopussa.

Ramberg toimi sataman johtajana vuodesta 2000 alkaen. Hänen aikanaan Turun satamassa on tapahtunut useita merkittäviä uudistuksia ja satamatoiminta on kehittynyt monilla tavoilla. Satamayhtiön oman toiminnan lisäksi kehitystä ovat edistäneet myös varustamot, logistiikkayritykset ja muut yhteistyökumppanit.

Oman kautensa aikaisista tapahtumista Christian Ramberg pitää tärkeimpinä sataman vahvistunutta asemaa eurooppalaisessa liikennejärjestelmässä sekä uudistuneen aluskannan mahdollistamaa kehitystä sekä tavara- että matkustusliikenteessä.

Christian Rambergin aikana satamatoiminnan ympäristövaikutukset ovat nousseet vahvasti esille ja satamassa onkin tehty määrätietoisesti työtä kestävän satamatoiminnan edistämiseksi.  Turun satamassa on valmiudet johtaa kaikkien satamassa vierailevien alusten jätevedet suoraan kaupungin viemäriverkostoon. Ympäristöperusteiset satamamaksut otettiin käyttöön 2006 ja sataman omaa energiankulutusta on vähennetty monin tavoin. Tuoreimpana osana sataman ympäristötyötä tehtiin vuonna 2018 päätös lopettaa sataman ruoppausmassojen meriläjitys. Kaikkea toimintaa ohjaa sertifioitu ympäristöjärjestelmä.

Viime vuosina Turun satamassa on otettu ensi askelia myös digitalisaatiossa. Konkreettisina toimenpiteinä ovat jo Länsisatamassa toteutettu porttijärjestelmän uudistus sekä uuden Viking Gloryn tuloa ennakkoiva automaattisen irrotus- ja kiinnitysjärjestelmän tilaus.

Christian Ramberg uskoo Turun sataman olevan kahdenkymmenen vuoden kuluttua hyvin toisenlainen kuin nyt. Siihen tähtää myös viime vuonna Turun Sataman, Turun kaupungin sekä Viking Linen ja Tallink Siljan kanssa solmittu aiesopimus satama-alueen kehittämisestä.

Rambergin mukaan aiesopimus luo ainutlaatuiset mahdollisuudet vahvistaa tätä sidettä, kun sataman läheisyyteen syntyy uusi merellinen kaupunginosa, joka oikein toteutettuna lisää sekä kaupunkilaisten viihtyvyyttä että Turun matkailullista vetovoimaa. Kahden vuosikymmenen kuluttua Linnakaupunki on valmis ja Suomen historian museo on avautunut Turun linnan tuntumaan. Ensimmäiset matkustaja-alukset hyödyntävät jo melutonta ja päästötöntä hybriditeknologiaa ja autoliikenne soljuu sujuvasti ja turvallisesti satama-alueelta edelleen maanteille.

Eläkepäivinään Christian aikoo viettää enemmän aikaa perheensä kanssa ja nauttia pitkistä kävelylenkeistä koiran kanssa. Myös saaristossa hän aikoo viettää enemmän aikaa tärkeiden harrastusten; kalastuksen ja purjehduksen parissa.