Haku

Matkustajasatamassa muutoksia liikennejärjestelyihin

Sataman toiminta – Uutishuone – Ajankohtaista – Liikennejärjestelyremontti-matkustajasatamassa_kartta

Turun matkustajasataman liikennejärjestelyjen uudistustyöt on aloitettu. Muutostöistä voi aiheutua haittaa liikenteelle. Bussit, taksit ja huoltoliikenne pääsevät kuitenkin kulkemaan koko ajan muutostöiden aikanakin. Uudistustyön on määrä valmistua elokuun alussa.

Matkustajasataman liikennettä pyritään sujuvoittamaan erityisesti matkustajaterminaalien läheisyydessä. Jatkossa henkilöautoilla ei voi enää ajaa terminaalin edustalle, vaan saatto- ja noutoliikennettä palvelemaan rakennetaan oma alueensa terminaalin välittömään läheisyyteen. Alue on tähän saakka toiminut pysäköintipaikkana. Lyhytaikaista pysäköintiä varten rakennetaan uusia pysäköintipaikkoja Silja Linen terminaalin läheisyyteen.

Suurin muutos koskee tilauslinja-autoliikennettä, joille rakennetaan seitsemänväyläinen pysähdysalue. Pysähdysalueelta lähdettäessä linja-autoilla on etuajo-oikeus.

Edellä mainittujen järjestelyjen myötä liikenteen pitäisi olla sujuvampaa risteyksessä, joka sijaitsee Viking Linen terminaalin ulkopuolella. Myös taksien ja paikallisliikenteen linja-auton poispääsy terminaalilta helpottuu.