Haku

HAZARD-hankkeen viimeinen laajamittainen harjoitus järjestettiin Turun satamassa

Uutinen – Suuronnettomuusharjoitus_28.11.

HAZARD-hankkeen 12. ja viimeinen laajamittainen harjoitus järjestettiin 28. marraskuuta Turun satamassa. Varsinais-Suomen pelastuslaitos vastasi harjoituksen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Harjoituksen kuvitteellinen lähtötilanne oli se, että satama-alueella tapahtui suuri kemikaalivuoto. Kemikaalivuodon torjunnan yhteydessä satamassa olleesta kontista löydettiin ihmisiä, jotka eivät puhuneet suomea ja olivat altistuneet kemikaaleille.

Lisäksi alueella syttyi varastopalo sekä suoritettiin vedenalainen pelastusoperaatio, jossa pelastettiin paniikin vuoksi mereen tippunut henkilö.

Viimeinen osa harjoitusta oli lehdistötilaisuusharjoitus, jossa johtavat virkamiehet vastasivat lukuisiin kysymyksiin kolmella kielellä.

Harjoituksen tärkeimpänä tavoitteena oli kehittää viranomaisten yhteistyötä, tiedonkulkua ja viestintää.

Osallistujina olivat Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Turun Satama, Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos, Lounais-Suomen poliisilaitos ja Rajavartiolaitos.

Harjoitus on osa EU:n Itämeriohjelman rahoittamaa HAZARD-hanketta.

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja hallintaan keskittyvä HAZARD-hanke käsittelee kuljetusten turvallisuuskysymyksiä Itämeren alueen satamissa.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos vastaa harjoitustoiminnan koordinoinnista ja johtamisesta, lisäksi harjoituksiin osallistuvat Turun ja Naantalin satamat sekä Nesteen öljysatama.

Muita hankkeen avainkumppaneita ovat eurooppalaisen TEN-T -liikenneverkoston satamat ja niiden logistiikka-operaattorit sekä kansalliset ja alueelliset pelastuslaitokset. Projektin viisi akateemista partneria tuottavat tietoa vallitsevasta tilanteesta, toimintatavoista sekä riskienhallinnan menetelmistä. Kaiken kaikkiaan projektissa on mukana 15 yhteistyökumppania kuudesta Itämeren alueen maasta.

Hankkeen budjetti on 4,3 M€ ja se on saanut osarahoituksen EU:n Itämeriohjelmalta vuosille 2016–2019. Vetovastuussa hankkeesta on Turun kauppakorkeakoulu.

Kuva: Mariikka Whiteman