Haku

YK:n merenkulkujärjestö IMO:lta sitoumus ilmastopäästöjen vähentämiseksi

Uutinen – 2018 – YK:n merenkulkujärjestö IMO:lta sitoumus ilmastopäästöjen vähentämiseksi

Meriliikenteen lisääntyessä globaalisti päästöjen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen on alalla entistä tärkeämpää. Merenkulkualan hallitsevin suuntaus on ollut jo pitkään ympäristövaikutusten vähentäminen ja merenkulun kehittäminen entistä ympäristöystävällisempään suuntaan.

Merenkulku ja ilmailu jäivät vuonna 2015 solmitun Pariisin ilmastosopimuksen ulkopuolelle. Merenkulun neuvottelut päästöihin liittyen ovat olleet hitaita. Tämä on johtunut siitä, että suuret rahtilaivat käyttävät paljon huonolaatuista bunkkeriöljyä ja sitä on vaikea korvata uusiutuvilla polttoaineilla.

IMO:n jäsenmaat kokoontuivat Lontooseen 9.-13.4.2018 pidettävään Marine Environment Protection Committee (MEPC) 72 ympäristönsuojelukomitean kokoukseen, jossa on ollut määrä sopia kansainvälisen merenkulun ilmastotavoitteista ja CO2-päästöjen säätelemisestä. Suomen Varustamoita kokouksessa edusti vanhempi neuvonantaja, ympäristöasioiden asiantuntija Olof Widén.

Sopimus merenkulun ilmastopäästöjen vähentämisestä solmittiin 13. huhtikuuta 2018.

Uuden sopimuksen myötä merenkulun hiilidioksidipäästöt on vuoteen 2050 mennessä määrä vähentää vähintään puoleen verrattuna vuoden 2008 tasoon.

– Vuoden 2050 tavoitetaso on saavutettavissa. Meillä on valmistumassa malleja, jotka käyttävät polttokennoja. Kun näiden ratkaisujen kriittinen massa on saavutettu, kehitys tulee olemaan hyvin nopeaa, kertoo Suomen Varustamot ry:n neuvonantaja Olof Widén Independent-lehdelle.

Uudenlaisia laivoja tarvitaan paljon ja nopeasti. Tavoitetaso on kunnianhimoinen: viimeistään vuoden 2030 tienoilla rakennettavien uusien laivojen päästötason on oltava lähellä nollaa.

Suomalainen varustamoelinkeino on edelläkävijä ympäristöteknologian käyttöönotossa ja monet alan innovatiiviset ratkaisut on kehitetty ja testattu yhteistyössä varustamoiden kanssa. Suomalaisilla aluksilla on esimerkiksi otettu ensimmäisenä käyttöön LNG-polttoaine suurilla matkustaja-aluksilla, polttoaineen kulutusta vähentävä roottoripurje, sekä rikkipesurit.