Haku

Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla Turun satamassa

2018 – Asiakastyytyväisyyskysely

Kysyimme asiakkailtamme mielipiteitä Sataman palveluista. Saamiemme vastausten perusteella toimintaamme ollaan pääosin tyytyväisiä, mutta kehitettävääkin löytyy. Vastauksia saimme eniten kuljetusyrityksiä ja varustamoja edustaneilta toimialoilta.

Uutena kysymyksenä oli asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tyytyväisyys Satamaan yhteistyökumppanina. Saatu keskiarvo, 8,4 on erittäin hyvä ja merkittävää oli se, että suosittelijoiden osuus vastaajien joukossa oli yli 50 prosenttia.

Tyytyväisiä oltiin yleisesti Sataman palveluhalukkuuteen, joustavuuteen, aikataulujen pitävyyteen sekä siihen työhön, jota olemme tehneet nostureiden kunnostamisen eteen. Sataman toiminnan aktiivisuuden ja kehittämishalukkuuden sekä näkyvyyden markkinoilla koettiin parantuneen merkittävästi uusien henkilöiden myötä.

Tärkeimmiksi kehityskohteiksi nousivat nostureiden toimintavarmuus, satama-alueen kulunvalvonta ja vartiointi sekä alueen siisteys. Erityisesti kehityskohteiksi nousseista asioista saamme hyviä eväitä toimintamme parantamiseksi. Sisäisesti Satama tulee kehittämään edelleen asiakkailta saadun palautteen ja kehittämisehdotusten käsittelyä.

Kysely toteutettiin syksyllä ja siihen vastasi yhteensä 68 asiakasta eri toimialoilta.