Haku

Satamien työtaisteluriidan sovittelua jatketaan valtakunnansovittelijan johdolla

2018 – Työtaistelu tammikuu 2018

Perjantaina 12.1. viisi Avaintyönantajat AVAINTA ry:n jäsenyhteisönä olevaa satamaosakeyhtiötä (Oulu, Kokkola, Rauma, Naantali ja Turku) sai Suomen Merimiesunioni ry:ltä (SMU) ja Auto- ja Kuljetustyöntekijäliitto AKT ry:ltä (AKT) työtaisteluilmoituksen.

Työtaisteluilmoituksen mukaan edellä mainitut liitot järjestävät jäseninään olevia torninosturinkuljettajia ja satamavalvojia koskevan lakon maanantaina 29.1. klo 6 alkaen vauhdittaakseen työehtosopimusneuvotteluita. Työtaistelun kestoa ei rajattu työtaisteluilmoituksessa. Liitot myös ilmoittavat, että mikäli työnantaja teettää tavalla tai toisella työtaistelun alaista työtä, ne ovat valmiina tukitoimiin.

Avaintyönantajat AVAINTA ry on yhdessä edellä mainittujen satamayhtiöiden kanssa neuvotellut SMU:n ja AKT:n kanssa mahdollisesta työehtosopimuksesta. Neuvotteluosapuolten näkökannat ovat olleet kaukana toisistaan.

Koska osapuolet eivät ole saavuttaneet neuvotteluratkaisua tiistain 23.1. kuluessa, mahdollisen työtaistelun suuresta yhteiskuntavaikuttavuudesta johtuen valtakunnansovittelija otti työriidan sovittelun johdettavakseen.

Neuvottelut jatkuvat 24.1. valtakunnansovittelijan määräämän sovittelijan Jukka Ahtelan johdolla. Tavoitteena on, että osapuolia tyydyttävä ratkaisu saataisiin aikaan ennen kuin työtaistelu maanantaina 29.1. klo 6 alkaisi.

Lue tiedote AVAINTAN sivuilta.

Lisätietoja:
Avaintyönantajat Avainta ry
toimitusjohtaja Vesa Laine
puh. 050 524 9551

Lisätietoja Turun Satamassa antaa:
toimitusjohtaja Christian Ramberg
puh. 050 5533 100
christian.ramberg@portofturku.fi