Haku

DigiPort-hanke järjestää seminaarin ja digitalisaatiotyöpajan Turussa maaliskuussa

2018 – Digiport-seminaari

Satamien digitalisaatiota tutkiva DigiPort-hanke järjestää maaliskuussa seminaari- ja työpajatilaisuuden digitalisaatiosta ja avoimesta datasta Turussa. Tilaisuus on tarkoitettu kaikkien satamissa toimivien yritysten ja viranomaisten edustajille.

Aamupäivän aikana Jari Salo Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE:stä kertoo, miten avoin data voisi tehostaa ja sujuvoittaa organisaatioiden toimintaa satamissa. Iltapäivällä jatketaan työpajan merkeissä. DigiPort-tutkijat Janne Saarikoski ja Reima Helminen keskustelevat osallistujien kanssa, millaisiin toiminnallisiin ongelmiin satamissa on törmätty. Tarkoitus on pohtia, miten niitä voisi ratkaista digitalisaation keinoin.

Tiedon kulku satamissa on vaativaa, sillä siellä yhtyvät eri kulkumuodot, tietoa syntyy ja sitä tarvitaan paljon. Tehokkaampi tiedonsaanti parantaisi satamien toimivuutta ja suorituskykyä.

DigiPortin tavoitteena on luoda satamille uusi, avoimeen dataan perustuva toimintamalli. Avoimella datalla tarkoitetaan tietoa, joka on koneluettavassa muodossa. Se on maksutonta, julkista ja sen omistaja on antanut siihen vapaan käyttöoikeuden. Hankkeessa kartoitetaan, millaista dataa satamat voisivat avata. Avoimesta datasta sovelluskehittäjät voivat luoda aivan uusia, ennennäkemättömiä palveluja, joista on hyötyä satamille ja niiden asiakkaille. Hankkeessa perustetaan avoimen datan katalogi. Se on verkkopalvelu, josta löytyy reitti satamien avaamiin tietoaineistoihin ja rajapintoihin.