COVID-19-OHJEET

Turun satamassa on valmistauduttu koronaviruksen leviämisen estämiseen. Satama noudattaa eri viranomaisten ja Turun kaupungin ohjeistuksia. Toimenpiteet ovat voimassa toistaiseksi.

Lue kaikki ohjeet
Haku

Coral EnergICE kastetaan Turun satamassa 25. tammikuuta

Uutinen - 2018 - Coral Energice kastetilaisuus

LNG:n kuljetukseen rakennettu Coral Energice -säiliöalus kastetaan Turun satamassa 25. tammikuuta. 18 000 kuution Coral Energice on Gasumin Anthony Vederiltä aikarahtaama 1A Super jääluokan säiliöalus.

Saksalaisen Neptun Werft:n rakentama säiliöalus tulee kuljettamaan LNG:tä Norjasta ja Keski-Euroopasta Manga LNG Oy:n maakaasun tuontiterminaaliin Tornioon.

Manga LNG Oy:n maakaasun tuontiterminaali Tornion Röytässä on teollisuusyritysten Outokumpu Oyj:n, SSAB Europe Oy:n, energiayhtiö EPV Energia Oy:n ja LNG-yhtiö Skangasin yhteishanke. Tuontiterminaalin kaupallinen käyttö tullaan aloittamaan kesällä 2018. Tuontiterminaali on valmistuessaan Pohjoismaiden suurin ja Suomen toinen LNG-terminaali.