Haku

Turun Vapaavarasto – Uusiin järjestelmiin asiakkaita kuunnellen

Turun Vapaavarasto kehittää prosessejaan varastonhallinnassa ja koko organisaation toiminnanohjauksessa. Uudet järjestelmät suunnitellaan alusta alkaen huomioiden varaston asiakkaiden tarpeet ja odotukset.

Julkaistu Aboard-verkkolehdessä 28.5.2019

Turun Vapaavarasto on ollut luotettu satamapalveluiden tukiasema jo 55 vuoden ajan. Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet perinteikkäälle yritykselle merkittävää prosessien kehittämisen ja toiminnan tehostamisen aikaa.

Vuonna 2017 alkaneen hankkeen aikana yrityksen toiminnanohjauksen ja varastonhallinnan järjestelmät uudistetaan täydellisesti. Turun Vapaavarasto on saanut uusien järjestelmien suunnitteluun konsultointiapua Turun yrittäjiltä.

Toimitusjohtaja Stefan Lindströmin mukaan seuraava merkittävä askel on varastonhallintajärjestelmän kehittäminen. Tavoite on poistaa turhia työvaiheita ja tuoda työntekijöille ja asiakkaille reaaliaikaiset tiedot tuotteista ja lähetyksistä.

– Aluksi kartoitimme toimintamme kaikki eri osa-alueet ja kehittämistarpeet. Tältä perustalta käytiin läpi kaikki vaihtoehdot, joilla pystyisimme tehostamaan toimintaamme. Päädyimme siihen, että rakennetaan kokonaan uusi ERP-järjestelmä ja rinnalle WMS, eli varastonhallintajärjestelmä, Stefan Lindström kertoo.

Juuri tällä hetkellä kentällä ja toimistolla eletään uudistusten välivaihetta, jossa varastomiehet kirjaavat tabletilla järjestelmään kaikki tapahtumat. Uuden WMS-järjestelmän valmistuessa kentälle tulee uudet hienot keruupäätteet.

– Olin ehkä hivenen yllättynytkin siitä, kuinka hyvin työntekijät ovat ottaneet uudistukset vastaan. Käytännön työssä huomaa kyllä nopeasti, kuinka paljon järjestelmät helpottavat työtä ja esimerkiksi tuotteiden reaaliaikaista löydettävyyttä.

Aiempaa laajempi extranet koko asiakaskunnalle

Suurimmille asiakkaille luodaan integraatiot asiakkaan omien ja Turun Vapaavaraston järjestelmien välillä. Yksi kehitystyön ensimmäisistä askelista olikin asiakkaiden tarpeiden ja tahtotilan kartoittaminen.

– Suurimpien asiakkaidemme kanssa tehty kehitystyö tulee näkymään myönteisesti koko asiakaskunnalle. Pystymme tarjoamaan paljon aiempaa laajemman extranet-palvelun. Tämä helpottaa asiakkaan näkökulmasta kaikkien varastoinnin aikaisten tapahtumien hallintaa, Stefan Lindström perustelee.

Uusi extranet on otettu käyttöön huhtikuun alussa, ja tällä hetkellä sitä pilotoidaan muutamien asiakkaiden kanssa. Suuri osa uutta järjestelmää kokeilleista asiakkaista ovat olleet tyytyväisiä jo ensimmäiseen versioon. Stefan Lindström kertoo, että kokemusten ja asiakaspalautteen pohjalta järjestelmän toiminnallisuuksia kehitetään vielä kevään aikana.

– Turun Vapaavarastolla on kaikkiaan noin 100 asiakasta ja tilauksia on päivästä riippuen noin 50–200 sisään ja ulos. Uusien järjestelmien avulla asiakas näkee heti muun muassa vapaat toimitusajat. Tuotteiden, saapuvien ja lähtevien lähetysten, kaikkien varastoinnin aikaisten tapahtumien hallinnointi helpottuu merkittävästi.

Askel askeleelta kohti uusiutuvia energiaratkaisuja

Työprosessien digitalisoimisen lisäksi Turun Vapaavaraston toinen merkittävä kehityshanke liittyy energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisten ratkaisujen kehittämiseen.

Energiahukkaa aiheuttavista rakennuksista siirrytään asteittain uusiin varastohalleihin, ja uuden rakennuskannan lämmitysmuotona käytetään maalämpöä polttoöljyn sijasta. Siirtymä maalämpöön alkoi vuonna 2011, kun yrityksen toimistorakennus valmistui.

– Vuonna 2017 rakennettiin 7 000 neliötä varastotilaa, josta puolet on lämmitetty. Olemme saaneet 6 000 neliötä meidän rakennuskannasta liitettyä maalämpöön. Energiatehokkuus on parantunut ja öljynkulutuksemme laskenut olennaisesti, Stefan Lindström kertoo.

Hän toteaa, että ympäristöstä huolehtiminen on yritykselle itsestään selvä arvo jo siitä syystä, että Turun Vapaavarasto toimii satamassa, meren äärellä. Myös asiakkaat kiinnittävät nykyisin erityistä huomiota kumppanin arvoihin.

Turun Vapaavaraston oman aurinkopaneelipuiston rakentaminen alkaa jo kesällä 2019. 700 paneelin puisto voisi kattaa jopa 25 prosenttia varastojen energiankulutuksesta.

– Tänä päivänä yritykset seuraavat koko toimitusketjussa asiakkaiden arvoja ja standardeja. Isoista asiakkaistamme esimerkiksi Meyer Turku ja autojen maahantuojat huomioivat energiankulutuksen ja ympäristöasiat. Siinä on hyvä olla mukana vihreänä kumppanina.

Teksti: Jaakko Mikkola
Kuvat: Jaakko Mikkola, Jarmo Piironen