Haku

Turun Satama Oy:n vuosikertomus 2023 on julkaistu

Turun Satama Oy:n kymmenes toimintavuosi yhtiömuodossa muodostui taloudellisesti hyväksi haasteellisista olosuhteista huolimatta. Talouden yleisestä taantumasta ja viime vuosien globaaleista kriiseistä huolimatta Sataman liiketoiminnan tulos oli aavistuksen verran odotettua parempi.

Sataman liikennemääriin vaikuttivat edelleen vahvasti Ukrainan sota sekä Tallink Siljan Galaxy-aluksen poistuminen liikenteestä. Yhden aluksen vähennyksestä huolimatta matkustajaliikenteessä saavutettiin tavoitteena ollut 2,5 miljoonan matkustajan taso, jossa laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli vain noin 8 prosenttia.

Rahtiliikenteessä talouden taantuma näkyi erityisesti tuonnin määrässä. Olosuhteista huolimatta Turun sataman määrät laskivat kuitenkin suhteellisesti vähemmän kuin monissa muissa Suomen satamissa. Turun rahtiliikenteen tonnimäärät laskivat ilman Galaxyn poissaolon vaikutusta vain noin 5 prosenttia, kun koko maan satamissa laskua kertyi keskimäärin 8 prosenttia. Tavaraliikenteen tukijalkana toimiva varastotilojen vuokraustoiminta kehittyi myönteisesti.

Turun Sataman ympäristötyö viitoittaa tietä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Askelia tätä kohti otettiin vuoden 2023 aikana useita, joista merkittävimpiä olivat sitoutuminen Turun kaupungin ilmastositoumukseen sekä yhteistyösopimus vihreän merikuljetuskäytävän luomiseksi Turun ja Tukholman välille.

Vuodesta 2024 odotetaan edelleen haasteellista, mutta näkymät ovat sitä myönteisempiä mitä pidemmälle vuosi kuluu. Ennusteiden mukaan taantuma väistyy ja talous kääntyy lievään kasvuun, mutta suurempaa kasvua saadaan odottaa vasta vuonna 2025. Kansainvälisen kysynnän heikkous painaa Suomen vientiä ja yksityisen kulutuksen hiipuminen näkyy myös tuontituotteiden kysynnässä, mitkä molemmat heijastuvat myös satamien toimintaan.Turun Satamassa luotetaan kuitenkin sataman kilpailukykyyn, joka perustuu pitkäjänteisellä työllä rakennettuihin vahvuuksiin.

Lue vuosikertomus pdf-muodossa >>