Haku

Automatisoitu päästölaskenta apuna liikenteen ympäristövaikutusten pienentämisessä

Automatisoitu-päästölaskenta

Olemme automatisoineet alusliikenteen päästölaskelmat. Alusliikennetietojen kerääminen ei vaadi manuaalista työtä, koska tiedot siirtyvät automaattisesti alusliikenteen tietojärjestelmästä ympäristölaskentajärjestelmään.

Syksyn aikana laajensimme järjestelmää koskemaan myös maaliikenteen päästölaskelmia. Laskelmat perustuvat porttien käyttöjärjestelmien tietoihin, jotka keräävät tietoja siitä, kuinka monta ajoneuvoa porttien läpi ajaa.

”Tavoitteenamme on saada kattava kokonaiskuva eri päästölähteiden aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä satama-alueellamme”, kertoo Sataman tekninen johtaja Markku Alahäme.

Seuraavana askelmana olisi päästölaskelmien laajentaminen koskemaan myös työkoneiden päästöjä satama-alueella. Laskelmia varten olisi tehtävä yhteistyötä satama-alueella toimivien satamaoperaattoreiden kanssa. ”Tarvitsemme tietoa koneiden määrästä ja tyypistä. Ennen laskelmia on myös päätettävä, perustuvatko laskelmat polttoaineen kulutukseen vai käyttötunteihin”, Alahäme pohtii.

Päästölaskelmien tarve on lähtenyt liikkeelle Satamaa koskevasta ympäristölainsäädännöstä, mutta entistä enemmän taustalla on koko Turku-konsernin tavoittelemat päästöjen vähentämistavoitteet. Tällä hetkellä Turun Satama tuottaa kerran vuodessa viranomaisille raportin oman toimintansa ympäristövaikutuksista. ”Automaattiset päästölaskelmat helpottavat ympäristöraportointia”, Alahäme sanoo.

”Automaattisesti luotuja ja visualisoituja laskentaraportteja on helppo käyttää ja hyödyntää monin eri tavoin. Visualisoidut raportit ovat valmiita käytettäväksi raportoinnissa, mutta myös esimerkiksi markkinointitarkoituksiin”, hän lisää.

Ympäristötyömme perustuu sertifioituun ympäristöjärjestelmään. Pitkäjänteisen ympäristötyön tavoitteena on toimintamme ympäristövaikutusten minimointi maalla, merellä ja ilmassa. Satamassamme on tehty päästölaskelmia vuodesta 2008 lähtien ja uskomme GISGRO Greenin auttavan meitä kehittämään edelleen työtämme ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

”Ympäristötyö on meille jatkuvasti kehittyvä prosessi. GISGRO Greenin avulla meillä on enemmän visualisoitua tietoa siitä, kuinka onnistumme vähentämään päästöjä”, Alahäme sanoo.