Haku

Liityimme osaksi Turun kaupungin ilmastojoukkuetta

UUTINEN - Liityimme ilmastojoukkueeseen

Turku on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2029 ja siitä eteenpäin sitoa hiiltä enemmän kuin alue tuottaa päästöjä. Tavoite on haastava, eikä sitä saavuteta yksi kaupungin toimilla. Mukaan päästövähennyksiin tarvitaan asukkaat, yritykset ja yhteisöt!

Me Turun Satamassa olemme tehneet suunnitelmallista ympäristötyötä jo pitkään. Ilmastomuutoksen hillintä osana hiilineutraalia Turun kaupunkialuetta on vuoteen 2025 asti ulottuvan ympäristöohjelmamme keskeisiä päämääriä. Kyseisen päämäärän tavoitteena on kasvihuonepäästöjen vähentäminen 40 % aikavälillä 2008-2025.

Tavoitteenamme on toimintamme ympäristövaikutusten minimointi niin maalla, merellä kuin ilmassa. Ympäristöohjelmamme toimii kaupungin ilmastosuunnitelman mukaan samaan suuntaan; tavoitteena on hiilineutraali Turku. Huomioimme kaikessa toiminnassamme Turun kaupungin ilmastosuunnitelman sekä Euroopan Unionin ”Fit for 55” -tavoitteet.

Liityimme mukaan Turun ilmastojoukkueeseen kesäkuussa ja oma ilmastotekomme on siirtyminen kohti hiilineutraaliutta panostamalla uusiutuvan energian käyttöön ja toiminnan sähköistämiseen. Sataman käyttämä sähkö on kilpailutettu uusiutuvaksi. Kulkuneuvokalustoa on vaihdettu sähköiseksi markkinoiden tarjoamien puitteiden rajoissa, koskien niin pakettiautoja kuin muita työkoneita. Lisäksi sataman alueella on lisätty sähköautojen latauspaikkoja. Niissä kulkuneuvoissa, joissa sähköistäminen ei ole mahdollista, siirrytään biodieselin käyttöön.

”Ilmastotyön on oltava kaiken tekemisen keskiössä. Usein se tarkoittaa investointeja, mutta ne maksavat itsensä kyllä takaisin,” kannustaa tekninen johtajamme Markku Alahäme, joka vastaa myös Sataman ympäristö- ja vastuullisuusasioista.