Haku

NextGen Link -projekti etenee aikataulussa

Sataman toiminta – Uutishuone – NextGen Link -projekti etenee aikataulussa

Turun Satama on osa Euroopan TEN-T Scandinavian–Mediterranean-liikenneverkkoa, joka yhdistää Turun aina eteläiseen Eurooppaan. Liikenneverkon idea on saada Euroopan sisämarkkinat toimimaan sujuvasti, parantaa saavutettavuutta ja yhdistää Eurooppaa ympäristöasioita unohtamatta.

Eurooppa satsaa liikenneverkkoihin Verkkojen Eurooppa –rahoitusinstrumentilla. Tätä rahoitusta Turun Satama on saanut NextGen Link -hankkeeseen, jolla päivitetään yhteyttä Tukholmaan. Hanke sisältää Viking Linen uuden matkustaja-autolautta Viking Gloryn ympäristö- ja satamainvestoinnit. Sataman ohella hankkeessa ovat mukana Turun kaupunki, Viking Line ja Maarianhaminan Satama sekä Tukholman Satama.

Sataman osuus projektissa kattaa satama-alueen logistiikan kehittämisen liikennejärjestelyjen ja ajoneuvojen mittauslaitteiston osalta sekä laivojen kiinnityksen ja irrotuksen automatisoinnin. Kaikki projektin osa-alueet valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

Liikennejärjestelyjä kehitetään muun muassa Tallink Siljan kenttää parantamalla. Kenttä on kuluneen vuoden aikana tasoitettu ja sen liikenteenohjausta ollaan kehittämässä keskittämällä matkustaja- ja rahtiliikenne samalle kentälle sekä asentamalla kentälle digitaaliset ajo-opasteet, jotka sujuvoittavat virtausta autokentällä ja nopeuttavat alusten lastausta.

Rekkaliikenteen palveluja kehitetään Viking Linen kentälle rakennettavalla raskaan liikenteen mittaus- ja tunnistusjärjestelmällä, joka parantaa merkittävästi laivojen rekkalastausta. Rekkojen tunnistus, punnitus, mittaaminen ja kuvaaminen tuovat turvallisuutta ja helpottavat aluksen entistä tehokkaampaa ja tasapainoisempaa lastausta, mikä tuo puolestaan energiatehokkuutta.

Kolmas iso osa projektia on satamaamme rakennettava automaattinen kiinnitys- ja irrotusjärjestelmä. Kyseinen järjestelmä toimii käytännössä kuuden imukupin voimin, jotka kiinnittyvät laivan kylkeen ja pitävät sen laiturissa alipaineen avulla. Järjestelmä asennetaan Viking Linen laituripaikalle ja sitä tulevat käyttämään sekä Viking Grace että vielä rakenteilla oleva Viking Glory, joka on tulossa liikenteeseen ensi vuonna.