Haku

Turun Satama Oy:n vuoden 2019 ympäristöraportti on valmistunut

Turun Satama - Port of Turku

Julkaisemme vuosittain ympäristöraportin, jossa kerromme merkittävimmistä satamatoiminnoista aiheutuvista ympäristövaikutuksista.

Pitkäjänteinen työmme ympäristön hyväksi on tuottanut myös tulosta. Satamatoiminnasta aiheutuvat päästöt ilmaan ovat vähentyneet 16 prosenttia kuljetettuihin tonneihin nähden vuosien 2011–2018 aikana. Myös energiatehokkuus on parantunut sähkön kulutuksen pienennyttyä samaan aikaan peräti 24 prosenttia. Voimassa oleva ympäristöohjelmamme vuosille 2019-2025 tähtää näiden edelleen parantamiseen sekä meriluonnon hyvinvoinnin turvaamiseen. Viimeksi mainittuun liittyy päätöksemme lopettaa ruoppausmassojen meriläjitys.

Raportissa kerromme myös ympäristöasioiden yhteistyöprojekteista sekä satama-alueen jätehuoltojärjestelyistä.

Lue vuoden 2019 ympäristöraportti ISSUUSSA.