Haku

SecurePax-hankkeessa tähdätään tietoliikenteen ja turvallisuuden kehittämiseen

Uutinen – 2019 – SecurePax hankkeessa tähdätään tietoliikenteen ja turvallisuuden kehittämiseen

Euroopan Unioni myönsi Turun Satamalle tietoliikenteen ja turvallisuuden kehittämiseen tähtäävälle 1,5 miljoonan euron SecurePax-hankkeelle rahoitusta lähes 800 000 euroa. Rahoitus myönnettiin Connecting Europe Facility -ohjelmasta. Mukana hankkeessa on Turun Sataman lisäksi Viking Line ja Tallink Silja. Turun Satamassa hankkeen koordinaattorina toimii kehityspäällikkö Markku Alahäme.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää menetelmiä, joilla voidaan tunnistaa matkustajat entistä paremmin ja tarkastaa, ettei laivoihin tuoda kiellettyjä tavaroita. Sekä Turun että Tukholman matkustajasatamissa tullaan pilotoimaan potentiaalisia tulevaisuuden turvallisuus- ja ICT-ratkaisuja.

Hanke toteutetaan yhdessä laivayhtiöiden ja viranomaisten kanssa, lisäksi menetelmäkehityksessä käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita.  Hankkeen yhteydessä tullaan kokeilemaan myös 5G-verkkoa satama-alueella. Parhaat ratkaisut ja pilottiteknologiat toteutetaan kokonaisuudessaan Turun sataman matkustajaliikenteen yhteisterminaalissa hankkeen päättymisen jälkeen. Onnistuneet tulokset jaetaan myös Euroopassa laajemmin merenkulkualan toimijoille.

SecurePax-hankkeen erityistavoitteet:
  • Viking Linen ja Tallink Siljan matkustajaterminaaleista matkaan lähtevien matkustajien henkilöllisyyden tunnistaminen ja tietojenvaihto asianomaisten viranomaisten kanssa. Tämä tehdään kartoittamalla ja kokeilemalla sopivia teknisiä ratkaisuja matkustajien ja heidän henkilöllisyytensä digitaaliseen rekisteröintiin.
  • Tutkia mahdollisuuksia estää ei-toivottujen henkilöiden laivaan nousu tiiviissä yhteistyössä kansallisten vi-ranomaisten kanssa. Tätä varten selvennetään kansainvälisen alusten ja satamarakenteiden turvajärjestelmän (ISPS-koodin) asianmukaista työnjakoa ja käytännön tulkintaa.
  • Ottaa käyttöön tekniikkaa, joilla estetään ei-toivottujen matkustajien laivaanpääsy ja havaitaan vaaralliset esineet ajoneuvoissa, matkatavaroissa tai matkustajilla Turun sataman matkustaja-alueella ja Viking Linen ja Tallink Siljan matkustajaterminaaleissa Turun ja Tukholman satamissa. Tätä varten tutkitaan käytettävissä olevia tekniikoita, kokeillaan sopivia ratkaisuja ja arvioidaan niiden teknistä soveltuvuutta ja tietosuojaan liittyvien sääntöjen mukaisuutta.
  • Tutkia tapoja erilaisten turvatoimintojen digitalisoitiin ja yhdenmukaistamiseen Turun sataman matkustaja-sataman alueella.
  • Testata 5G-verkkoteknologiaan perustuvaa sisäistä nopeaa mobiiliverkkoa Turun sataman matkustaja-sataman alueella.