Haku

Turun Satamalla tasaisen kehityksen vuosi

Uutinen - 2019 - Turun Satamalla tasaisen kehityksen vuosi

Turun Satama Oy:n toiminta kehittyi tasaisesti vuonna 2018. Sataman liikennemäärät pysyivät pääosin edellisvuonna saavutetulla hyvällä tasolla ja satamayhtiön liikevaihto sekä liikevoitto kasvoivat hieman vuoteen 2017 verrattuna. Odotukset ovat myönteiset myös alkaneelle tilikaudelle.

Liikenteen kasvua jarruttivat alusten huoltokatkot

Matkustajia Turun sataman kautta kulki yhteensä 3,3 miljoonaa, huolimatta yhden matkustaja-aluksen tavallista pidemmästä huoltokatkosta. Noin kahdeksan viikon mittaiseksi venynyt huoltoseisokki vaikutti enemmän rahtiliikenteeseen, jonka määrä laski edellisestä vuodesta 6,8 prosenttia. Rahdin kokonaisvolyymiksi muodostui 2,3 miljoonaa tonnia, josta viennin osuus oli 1,2 miljoonaa tonnia ja tuonnin osuus 1,1 miljoonaa tonnia.

Taloudellinen tulos parani toimintaa tehostamalla

Tilikauden liikevaihto kasvoi vuoteen 2017 verrattuna 0,4 prosenttia nousten 22,8 miljoonaan euroon. Liikevoitoksi muodostui 5,1 miljoonaa euroa. Hyvään tulokseen vaikuttivat osaltaan oman toiminnan tehostuminen sekä logistiikan varastopalvelujen hyvä kysyntä. Varastopalvelujen kehittämiseksi hankittiin kesällä 2018 osake-enemmistö Turun Vapaavarasto Oy:stä, jonka tarjoamat lisäarvopalvelut tukevat ja täydentävät Sataman omaa varastotoimintaa. Tilikauden muita merkittäviä investointeja olivat sataman pääväylän perusparannus ja uuden vaa’an hankkiminen. Henkilöstöä Turun Satama Oy:n palveluksessa oli vuoden päättyessä 72 henkilöä.

Uudistuva aluskanta kasvatti rahtiliikenteen kapasiteettia

Vuoden 2018 alussa Turun satamasta linjaliikennettä harjoittavat rahtivarustamot uusivat aluskantaansa ja kasvattivat kapasiteettiaan. Mann Linesin uusi, operatiivisesti tehokas ro-ro-alus ML Freyja tuli liikenteeseen suoraan telakalta tammikuussa. Samaan aikaan liikennöinnin aloitti myös toinen Finnlinesin pidennysprojektin läpikäyneistä aluksista. Pidennysten ansiosta varustamon lastikapasiteetti Turun ja Saksan välisessä liikenteessä on kasvanut tuhansilla metreillä.

Laivaliikenteen yhteisterminaalin suunnittelu käynnistettiin

Turun Satama, Turun kaupunki, Tallink Silja Oy ja Viking Line Abp solmivat syksyllä 2018 strategisen aiesopimuksen yhteistyöstä Turun satama-alueen kehittämiseksi. Kehittämishanke on jaettu kolmeen osaan, joista näkyvimmän ja investoinniltaan suurimman muodostavat uusi laivaliikenteen yhteisterminaali ja sen läheisyyteen rakennettava pysäköintitalo. Tavoitteena on, että uusi terminaali olisi valmis vuoden 2024 loppuun mennessä. Hankkeen muut osat keskittyvät satamatoiminnoista vapautuvien alueiden jatkojalostamiseen sekä kantasataman länsiosan liikennejärjestelyihin.

Turun Satama luopui ruoppausmassojen meriläjityksestä

Turun satamaan johtavan pääväylän kunnostus valmistui syksyllä 2018, mikä mahdollisti ruoppausmassojen läjitystarpeen uudelleen arvioinnin. Tähän liittyen Turun Satama Oy:n hallitus päätti lopettaa meriläjitykset ja käynnisti yhdessä Turun kaupungin kanssa selvitystyön vaihtoehtoisiin läjitystapoihin, ensisijaisesti maaläjitykseen, siirtymisestä vuoteen 2024 mennessä. Ensi vaiheen kohteena on Hirvensalon Latokarin alue, jonka käyttöönotto etenee Turun kaupungin toimesta nopeaan tahtiin. Kaupungin talousarviossa on määrärahavaraus pengeraltaiden patorakenteisiin, joiden osalta työt käynnistyvät jo vuonna 2020.

Varsinais-Suomen vahva talous voimistaa kasvuodotuksia

Tilikauden aikana Suomen ulkomaankaupan vienti oli edelleen vahvaa, vaikka loppuvuoden aikana talouskasvu alkoikin tasaantua. Turun Satama Oy odottaa kuitenkin toimintansa kasvavan lievästi myös tulevana vuonna. Myönteiset näkymät perustuvat Varsinais-Suomen monia muita alueita vireämpään talouteen, jonka vetureina toimivat meriteollisuus, koneteknologia ja autoteollisuus. Teollisuusvetoisen tavaraliikenteen rinnalla myös matkustajamäärän uskotaan kasvavan. Esimerkiksi risteilyaluskäyntejä on jo nyt varmistettu edellisvuotta vastaava määrä ja vuonna 2020 määrä kasvaa edelleen.

Vuonna 2019 panostetaan voimakkaasti tulevaisuuteen

Vuoden 2019 aikana Turun Satamassa valmistaudutaan jo tulevien vuosien uudistuksiin. Uuden yhteisterminaalin suunnittelu jatkuu yhteistyössä varustamojen kanssa. Vuoden aikana toteutetaan Tallink Siljan kenttäalueen kunnostus sekä käynnistetään uuden pysäköintitalon suunnittelu. Pysäköintitalon on määrä valmistua vuonna 2021 uuden aluksen aloittaessa liikennöinnin Turun ja Tukholman välillä. Matkustajien ja rahdin turvallisuutta kehitetään kokeilemalla uusia menetelmiä niin autojen kuin matkustajien lähtöselvityksessä. Uudet portti-, kuvaus- ja punnitusjärjestelmät tehostavat ja nopeuttavat toimintaa, kuten myös matkustajasatamaan tuleva alusten automaattinen kiinnitys- ja irrotusjärjestelmä.

Kokonaisuutena katsoen vuosi 2018 oli sekä toiminnallisesti että taloudellisesti tuloksekas. Kiitos siitä kuuluu asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme sekä ammattitaitoiselle henkilökunnallemme. Uskon, että vuoden aikana tehty työ ja päätökset kantavat hedelmää pitkälle tulevaisuuteen.

Christian Ramberg
toimitusjohtaja
Turun Satama Oy