Haku

Suomen talouskasvu toi nostetta Turun satamaan

Uutinen – 2018 – Rahtiliikenteen kasvu

Turun Satama Oy:n toiminta kehittyi myönteisesti yleisen talouskasvun vanavedessä. Suomen ulkomaankaupan elpyminen käynnistyi alkuvuonna 2017 ja talouskasvu kiihtyi voimakkaasti vuoden loppua kohti. Varsinais-Suomi nousi koko maan kasvun veturiksi ja telakkateollisuuden menestys näkyi omana yksittäisenä tekijänään myös sataman palvelujen kysynnässä.

Liikenne ja liikevaihto kasvoivat tasatahtia

Ulkomaankaupan piristyminen vilkastutti erityisesti Turun sataman tavaraliikennettä. Kokonaisuudessaan rahtia kulki sataman kautta 2,5 miljoonaa tonnia, missä kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 3 prosenttia. Vientiä kertyi 1,4 miljoonaa tonnia ja tuonnin osuus oli 1,1 miljoonaa tonnia. Matkustajaliikenteessä koettiin hienoista laskua, mutta 3,3 miljoonan matkustajan määrä on kuitenkin hyvin lähellä pitkäaikaista keskiarvoa.

Tilikauden liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 3 prosenttia nousten 22,8 miljoonaan euroon. Liikevoitoksi muodostui 5,0 miljoonaa euroa. Hyvään tulokseen vaikutti osaltaan oman toiminnan tehostuminen määrätietoisen kehitystyön ansiosta.

Liikenteeseen lisäkapasiteettia ympäristö huomioiden

Vienti- ja tuontikuljetusten kasvaneen kysynnän tuloksena tavaraliikennettä harjoittavat Baltic Line Finland, Finnlines ja Mann Lines uusivat aluskantaansa ja lisäsivät kapasiteettiaan. Lastikapasiteetin kasvun lisäksi aluskannan uudistuminen parantaa kuljetusten energia- ja kustannustehokkuutta, mikä koituu koko kuljetusketjun hyväksi.

Alusten ympäristöystävällisyyden kehitys näkyy myös matkustajaliikenteessä. Viking Line tuo vuonna 2020 Turun reitille uuden aluksen, jonka suunnittelussa on painotettu ympäristötekijöiden lisäksi innovatiivisia energiatehokkuussovelluksia. Aluksen erikoisuutena on kaksi roottoripurjetta, jotka säästävät polttoainetta 500 tonnia vuodessa.

Turun Satama huomioi ympäristökysymykset jatkuvasti myös omassa toiminnassaan. Käytännön toimina on tehostettu alusten jätevesien vastaanottoa sekä maasähkön tarjontaa aluksille. Sataman kenttäalueiden ja osin myös varastojen valaistus on uusittu energiatehokkaaksi LED-valaistukseksi.

Yhteistyötä Skandinavian liikenteen kehittämiseksi

Tulevaisuudessa Turun Sataman tärkeimmät tehtävät liittyvät sataman aseman hyödyntämiseen ja vahvistamiseen eurooppalaisessa Skandinavian-Välimeren kuljetuskäytävässä sekä ympäristön huomioiminen kaikilla osa-alueilla. Liikenneverkossa keskeistä on Turun ja Tukholman välisen merireitin sekä takamaan yhteyksien kehittäminen. Suomen ulkomaankaupalle tärkeän Pohjoismaiden välisen liikenteen kasvua palvelee myös parhaillaan käynnissä oleva Tukholman sataman uudistus, joka on osa EU:n tukemaa NextGen Link -hanketta.

Sataman tavoitteena on Itämeren meriliikennettä hyödyntävän verkoston tukeminen ja edistäminen koko alueen eduksi, ympäristön ja talouden edut yhdistäen.

Christian Ramberg
toimitusjohtaja
Turun Satama Oy