860 vuotta kauppaa ja merenkulkua

Turun satama on toiminut Suomen porttina länteen jo yli 860 vuoden ajan. Ensimmäiset viralliset maininnat satamasta löytyvät 1100-luvulta, mutta historiantutkimuksen mukaan Aurajoelle purjehti aluksia koko Itämeren alueelta jo rauta-aikana.

Satama syntyi luonnolliseen kauppapaikkaan Aurajoen suistoon, lännen ja idän tuhatvuotiseen kohtauspaikkaan. Keskiajalla Turun satama ja kaupunki kasvoivat yhdessä pitkin jokivartta. Laivoja kulki edestakaisin kaikkiin Itämeren tärkeimpiin satamiin jo tuolloin, ja yhteydet erityisesti hansakaupunki Danzigiin olivat vilkkaat. Kansainvälistyvästä Turusta tuli myös luonnostaan Suomen pääkaupunki aina vuoteen 1812 asti.  Vuoden 1827 Turun palo oli suuri käännekohta kaupungin historiassa, sillä palon seurauksena kaupunki tuhoutui lähes kokonaan ja loputkin merkittävät virastot ja laitokset arkkipiispanistuinta lukuun ottamatta siirrettiin Helsinkiin.

1800-luvun alkupuolella Turku oli kuitenkin edelleen Suomen johtava satama. Purjealusten valtakausi oli päättymässä ja jo 1830-luvun lopulla alkoi säännöllinen höyrylaivaliikenne Tukholmaan, Pietariin ja Helsinkiin. Laivojen koon kasvu asetti samalla sataman toiminnalle haasteita, joihin vastattiin 1900-luvun alkupuolella siirtämällä satamatoiminnot ensin Kanavaniemelle ja laajentamalla satamaa myöhemmillä vuosikymmenillä Linnanaukolla, Länsisatamalla ja Pansion satamalla.

2000-luvulle tultaessa Turun Satamasta oli muodostunut Suomen tärkein Skandinavian liikenteen satama ja jakelukeskus. Matkustajaliikenteessä asiakkaita palvelevat nykyaikaiset, mukavaan matkustamiseen suunnitellut alukset. Elinkeinoelämää palvelevat tiheät yhteydet Itämeren satamiin sekä huipputehokkaat logistiikkakeskukset. Sataman kehittämistä jatketaan edelleen yhteistyössä muiden logistiikka-alan toimijoiden, satamayhtiön omistavan Turun kaupungin sekä eri sidosryhmien kanssa. 

Allaolevasta linkistä pääset materiaalipankkiimme katsomaan vanhoja kuvia Turun satamasta. Kuvia ei saa käyttää ilman Turun Satama Oy:n kanssa tehtyä käyttöoikeussopimusta.
Turun Sataman historiaa kuvina

Turun Sataman YouTube-kanavalta löydät myös historiavideon.
Turun Sataman historia - YouTube