Avgifter

Avgifterna i prislistan är exklusive mervärdesskatt. Mervärdesskatt enligt gällande lagstiftning vid varje enskild tidpunkt tillkommer.
Betalningsvillkoret är 14 dagar netto.

I dröjsmålsränta uppbärs det maximibelopp som räntelagen tillåter. Indrivningen av försenade avgifter handhas av Åbo Hamn Ab:s inkassopartner och för det debiteras en debitering enligt partnerns tariff eller uppdragsavtal.

Gällande avgifter i Åbo Hamn

Åbo Hamnens prislista 2018

  • Andra tjänster 2018
  • Avgifter för fartygsavfall 2018
  • Avgifter för hamnkranar 2018
  • Elservicetariff 2018
  • Fartygsavgifter 2018
  • Förtöjning och lösgöring av fartyg 2018
  • Godsavgifter 2018
  • Kortvariga lager- och områdeshyror 2018
  • Passagerare avgifter 2018

Åbo Fastighetsaffärsverk bestämmer Aura ås kajavgifter. Läs mer på Åbo Stads webbsidor.