Avgifter

Avgifterna i prislistan är exklusive mervärdesskatt. Mervärdesskatt enligt gällande lagstiftning vid varje enskild tidpunkt tillkommer.
Betalningsvillkoret är 14 dagar netto.

I dröjsmålsränta uppbärs det maximibelopp som räntelagen tillåter. Indrivningen av försenade avgifter handhas av Åbo Hamn Ab:s inkassopartner och för det debiteras en debitering enligt partnerns tariff eller uppdragsavtal.