Sataman toiminta Turun Satama

Hamnens verksamhet Femstjärning service

Åbo Hamn med partners bildar en pålitlig servicehelhet, som erbjuder kostnadseffektiva lösningar för näringslivets alla logistiska behov. Samarbetet mellan hamnbolaget, rederierna, hamnoperatörerna och transportföretagen är intensivt och målen enhetliga. Som en femstjärnig servicehamn vill vi alltid vara den främsta, när tiden har betydelse.

Ett sjötrafikcentrum med samarbetsförmåga

Åbo Hamn verkar som ett effektivt centrum för sjötrafiken och främjar det finländska näringslivets konkurrenskraft. I samarbete med andra aktörer inom logistik och trafik utvecklar Hamnen både hamnens infrastruktur och service genom att lyssna till sina kunders behov. I verksamheten accentueras flexibilitet och snabb reaktion på kundernas föränderliga behov.

En stark aktör inom frakt- och passagerartrafiken

Åbo Hamns verksamhet är uppdelad i två områden för företagsverksamheten: Passagerartrafiken består av fartygstrafiken mellan Åbo och Stockholm samt av Östersjöområdets kryssningstrafik. Frakttrafikens tyngdpunkt är på frakten av förädlade produkter samt projekttransporter. Båda områdena för företagsverksamheten är resultatansvariga enheter med gemensamma stödtjänster.

Hamnens verksamhet styrs av certifierade kvalitets-, miljö- och säkerhetssystem, vilka tillsammans bildar Hamnens verksamhetssystem.

”När tiden har betydelse”

I företagsverksamheten av i dag är säkra och snabba leveranser nyckelfrågorna, det må sedan vara frågan om industrins projekttransporter eller konsumenternas beställningar inom näthandeln. Hos Åbo Hamn känner man till detta och agerar även enligt det.