Turism och handel

Åbo hamn är av stor betydelse för attraktionen hos stadens turism. Hamnen förstärker sinnebilden om det havsnära Åbo och är den första att hälsa de resenärer som anländer till staden via Skandinavien välkomna.

Turisterna ökar efterfrågan för handeln

Varje år passeras hamnen av inemot fyra miljoner resenärer. Antalet resande kommer på ett positivt sätt till synes även i verksamheten för de lokala serviceföretagen, såsom hotellen, restaurangerna och affärerna. Genom att besöka museer, utställningar och andra sevärdheter stöder turisterna för sin del deras verksamhet och utvecklingsmöjligheter.

Via hamnen passerar varje dag över 9 000 resenärer som tillför Åbo köpkraft och gör staden ännu mer känd i deras hemtrakter.

Tack vare samarbetet mellan Åbo Hamn, rederierna, Åbo stad, Visit Turku och övriga aktörer inom turismen förväntas passagerartrafiken utvecklas även i framtiden. Inom Hamnens egen verksamhet innebär detta åtgärder för att göra det ännu lättare, snabbare och bekvämare än i dag för de resande, då de reser ut från Åbo och anländer till staden.

Turism och Handel - Åbo Saluhallen