Områdets utveckling

Åbo hamn är en del av utvecklingskorridoren för stadens kärncentrum, med den största potentialen för att utveckla ett urbant boende enligt nutida krav och göra samhällsstrukturen mera koncentrerad. För området Slottsstaden i hamnens grannskap strävar man efter ett bostadsområde för över 10 000 människor och en betydande koncentration av arbetsplatser och service.

Samarbete för det gemensamma bästa

Nybyggnationen för Slottsstaden planeras i samarbete med planläggarna så att hamnfunktionerna i framtiden också på ett naturligt sätt kopplas samman med det övriga områdets förnyade struktur. Då utvecklingsplanerna görs upp, beaktas förväntningarna och förhoppningarna hos både närområdets invånare och näringslivet.

Hamnen och Åbo utvecklas hand i hand med beaktande av stadsbornas och näringslivets önskemål och behov.

Områdets utveckling - Åbo Hamn

Som en del av utvecklingen av stamhamnen ansluts hamnens kärnverksamhet och dess passagerarfunktioner strukturellt och funktionellt till det övriga områdets förnyade struktur. Med hänsyn till godstrafiken har Åbo Hamn tyngdpunkten förlagd på att minimera verksamhetens miljökonsekvenser och att leda den tunga trafiken från hamnen smidigt och utan anhopningar förbi stadsbebyggelsen.