Evenemang

Utöver den ekonomiska nyttan förstärker hamnen sinnebilden av Åbo som en aktiv, internationell och vital stad. Hamnens läge i närheten av centrum förstärker dess växelverkan med stadsborna. Hamnen har för egen del varit med om att öka trivseln på strandgatorna, som leder från centrum till hamnen och den för med sig många intressanta evenemang till staden.

En öppen hamn

Under evenemanget Öppen hamn erbjuder Åbo hamn en möjlighet för stadens invånare och för andra med intresse för hamnens verksamhet att bekanta sig med hamnens verksamhet. Portarna är redan av tradition öppna den tredje söndagen i september, Åbodagen i ära. År 2017 hälsar Åbo Hamn besökarna välkomna den 17 september. Tidtabellerna för rundturerna med buss och sjöbuss och det övriga programmet läggs ut på Åbo Hamns webbsidor närmare tidpunkten för evenemanget.

Tall Ships Races

Världens ståtligaste segelfartyg gör ett strandhugg i Åbo 20.–23.7.2017 i tecknet av seglatsen The Tall Ships Races. Åbo står redan för femte gången värd för evenemanget och Åbo Hamn är en gång åter aktivt med i arrangemangen. Långt över ett hundra fina skepp från olika tidsepoker motses till evenemanget och från världens olika hörn. Bland de anmälda finns bland annat den 87 -meters stoltheten Shabab Oman II i Omans kungliga flotta samt 76 -meters Cisne Brancp i Brasiliens flotta.

År 2017 är Tall Ships Race ett av de största evenemangen av Finlands självständighets 100-årsjubileum, och detta i ära är evenemangets innehåll och inramning förnämligare än någonsin. I samband med The Tall Ships Races nästa sommar ordnas också en två dagars musikfestival. Vid evenemanget i slottsparken invid Åbo Slott kommer det under tre dagar att uppträda ungefär ett tjugotal artister och band.

Tapahtumat - The Tall Ships’ Races Turussa