Historia

Åbo är känt som en livlig handelsplats redan fr.o.m. järnåldern, då handelsfartyg i synnerhet från Baltikum, Sverige och Novgorod seglade till stränderna av Aura å för att idka handel. Åbo blev en av de viktigaste hamnstäderna i Östersjön på 1200-talet, då hansaköpmännens koggar dominerade vyerna i den dåtida hamnen i ån.

Genom tiderna i centrum för Östersjön

På 1600-talet utvidgades handelsförbindelserna för Åbo med Nordsjön av handeln med tjära och i anslutning därtill av den holländska seglatsen. På 1700-talet fördes från Åbo ut virke, tjära och järn ända till Medelhavet och därifrån fördes in salt, tobak, socker och viner. Efter segelfartygens storhetstid kom ångfartygen med i bilden och med dem inleddes en reguljär trafik till Stockholm redan på 1830-talet.

Åbo hamn är en bekant handelsplats och Finlands port ut mot Östersjön redan i århundraden.

Trafiken på Skandinavien blev småningom huvudinriktningen för hamntrafiken från Åbo hamn, när rederierna introducerade bilfärjorna av ny typ på 1960–70-talen. När trafiken blev livligare möjliggjorde det samtidigt en utveckling av hamnen till en modern servicehamn, som förutom turismtrafiken, också tjänar det finländska näringslivets logistiska behov.

Historia – Åbo Hamn