Ankomsten till hamnen

Från Åbo hamn är det lätt att kasta loss på en fartygsresa. Tallink Siljas och Viking Lines terminaler betjänar effektivt och det går snabbt att komma ombord på fartyget.

Bekvämt ända fram med bil och tåg

Avresan för en båtfärd från Åbo hamn går smidigt och bekvämt. Snabba vägförbindelser med redig väginformation till hamnen gör det lätt att komma med bil till hamnen, varifrån som helst i Finland. Den smidigaste rutten till hamnen går via Åbo omfartsväg, genom att använda den slipper man att köra genom stadens centrum.

Du anländer till hamnen lätt med buss eller tåg. Du kommer bekvämt fram helt intill terminalen!

Även fjärrtågen och bussarna för kryssningspassagerare till Åbo hamn. Hamnens egen järnvägsstation och busshållplatserna ligger alldeles invid terminalerna, och dit anländer också bussarna för lokaltrafiken i Åbo.

Ankomsten till hamnen - Åbo hamn