Områdets tjänster

Åbo hamn tillhandhåller mångsidig service för alla aktörer inom godstrafiken. Det finns rikligt med lagerutrymme och bevakade fältområden både för långvarig upplagring och för behoven av en distributionsverksamhet i snabb takt. Dessutom har vi satsat på tjänster för den tunga trafiken, förarna inberäknade.

Logistiktjänsterna alltid nära

Bland de största aktörerna inom logistikbranschen betjänar inom hamnområdet DHL Supply Chain, Post-Nord och DB Schenker. Kaukokiito har sin egen terminal på kort köravstånd från hamnen. Även de största företagen inom billogistiken har förlagts till hamnen, och de tillhandahåller mångsidiga data-, besiktnings- och eftermonteringstjänster för bilimportörerna.

Service som motsvarar behoven och önskemålen för alla kundgrupper tillsammans med olika samarbetspartner.

Områdets servicehelhet kompletteras av de företag som erbjuder stödfunktioner för både sjötrafiken och den övriga transportlogistiken. Utöver speditörerna och fartygsmäklarna ingår i dessa bl.a. företagen för service av fartyg och tungt materiel samt företag för bogseringstjänst.

Långtradartjänster - Åbo hamn